piątek, 18 grudnia 2020

Zaufanie

 Zaufać obietnicy

sobota  19 XII 2020 r.  Zachariasz składa ofiarę kadzenia w świątyni. 

Tam spotyka go Bóg i ustami anioła Gabriela 

przekazuje mu radosną wieść, 

że narodzi się mu długo oczekiwany syn. 

Zachariasz, który wraz z żoną Elżbietą

 jest już w podeszłym wieku,

 powątpiewa: „Po czym to poznam?”, 

czyli: „Jaki znak uczynisz, abym Ci uwierzył?”. 

Aby pomóc Zachariaszowi dorastać do wiary, 

Bóg daje mu jeszcze inny znak, 

możemy powiedzieć wychowawczy – pozostanie 

niemy do momentu

 wypełnienia się obietnicy. 

Wiara jest ufnością w Boże obietnice, 

które się spełniają w swoim czasie. 

Czy w przedświątecznym zabieganiu jestem w stanie 

nie tylko usłyszeć głos Boga w moim sercu, 

ale i uwierzyć Jego obietnicom?Panie, pragnę słuchać Twego głosu i otwierać 

moje serce na Twoje obietnice.