sobota, 29 września 2018

Miłość ...

Nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie...

Niedziela 30 IX 2018 r.  









  Wybór tego, co trudne, 
ze względu na Chrystusa wymaga 
niekiedy heroizmu. 
Bóg jednak daje nam moc wytrwania w dobrym.
Trzeba tylko z ufnością 
przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości.
Nie osądzaj tak łatwo bliźnich ...
aby Bóg Ciebie nie osądził .




 


piątek, 28 września 2018

Aniołowie

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 29 IX 2018 r.









Wspominamy dzisiaj przebywających w bliskości
 Boga archaniołów: Michała, walczącego z szatanem obrońcę Izraela, Gabriela, przekazującego Boże orędzie, oraz Rafała, opiekującego się chorymi i podróżnymi. Wszyscy trzej dani są nam ku pomocy w drodze do nieba, przez nich Bóg okazuje nam swoją potęgę i troskę. 
Jako chrześcijanie jesteśmy przeznaczeni do świętości, która jest ich udziałem, abyśmy wraz z nimi oddawali chwałę Bogu, wypełniając Jego wolę.













sobota, 22 września 2018

Święty

ŚW. OJCIEC PIO 






Modlitwa Ojca Pio o uzdrowienie


Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, 
że mnie kochasz. 
Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat,
 aby mnie zbawił i uwolnił. 
Ufam w Twą moc i łaskę, 
która wspiera i leczy mnie. 
Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę,
 że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.



Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. 
Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. 
Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono 
w sposób w jaki Ty je stworzyłeś.
Dotknij też mego umysłu i moich emocji,
 nawet najgłębszych zakamarków
 mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością,
 miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. 
Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem 
Świętym i upoważnij do czynienia
 wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć 
Twemu świętemu imieniu. 
Proszę Cię o to w imię Pana 
Jezusa Chrystusa. Amen.















piątek, 21 września 2018

Radość ze spotkania...

"Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, 
Mnie przyjmuje;"

Niedziela 23 IX 2018 r. 







 Kiedy Chrystus mówi Apostołom 
o czekającej Go męce, oni spierają się, 
 który z nich jest ważniejszy. 
Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą,
 egocentryczną, szukającą wygody,
 uciekającą od trudu i cierpienia. 
Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka 
polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. 
Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry 
trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko,
 które bezgranicznie ufa Ojcu.





poniedziałek, 17 września 2018

Życzenia

ŻYCZENIA  IMIENINOWE  
DLA
 KS. ABP STANISŁAWA NOWAKA 

18 IX 2018 r. 








 Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi życzymy zdrowia, siły i wytrwałości
 w trudach codziennej posługi pasterskiej.
Życzymy mocy Ducha Świętego,
 który nieustannie porywa serca 
do kroczenia drogą świętości; 
wiary, która pozwala pokonywać trudności; 
nadziei, która nie zawodzi, i miłości, 
która wszystko zwycięża.
 Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz – przynosi siłę, 
radość i pokój z pełnienia  pasterskiej posługi. 
Niech Śliczna Pani z Fatimy umacnia 
Księdza Arcybiskupa
  w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia,
 które otwiera na Boga i Jego miłość.
życzą :
 Z modlitwą i wdzięcznością 
Fatimski Lud Boży z duszpasterzami .


















 

piątek, 14 września 2018

św. Stanisław

"Jestem stworzony do rzeczy wyższych"

Niedziela ze św. Stanisławem Kostką  

16 -18 IX 2018 r.

 

  



 

 Święty Stanisław Kostka (1550-1568), 

patron dzieci i młodzieży, stanowi dla nas wzór prawdziwej pobożności. 

Nie zagubił się pośród różnych możliwości i pokus świata, ale już w młodości szukał tego, co należy do Ojca. Postanowił wstąpić do zakonu jezuitów; wbrew woli rodziców, ale pewien woli Matki Najświętszej.

 Jako nowicjusz, umarł w opinii świętości, tak jak pragnął: w święto Wniebowzięcia Matki Bożej. 

Wolny od typowej dla wieku młodzieńczego zmienności, dojrzały, silny, konsekwentny; uczy nas, że dążenia do świętości nie można odkładać na później.

 




 

Matka


Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

15 IX 2018 r.  










 Dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej Bolesnej wskazuje 
na rolę Matki Bożej w dziele odkupienia.
 Maryja stojąca pod krzyżem uczy nas wierności Jezusowi nawet wówczas, gdy nie przynosi to żadnego ukojenia. Miłość gotowa do współcierpienia, 
niepamiętająca o sobie jest również powołaniem 
każdego z nas.
 Ból, na jaki się zgodzimy z miłości do Jezusa, 
biorąc na siebie cudze strapienia, 
kryje w sobie zapowiedź radości zmartwychwstania.





 

czwartek, 13 września 2018

Krzyż

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

14 IX 2018 r.  







 Cesarz Konstantyn w 355 roku wybudował na Kalwarii monumentalną bazylikę,
 w której złożył odnalezione relikwie Krzyża świętego. Dzień jej konsekracji obchodzony jest właśnie 
jako święto Podwyższenia Krzyża. 
 Dla nas jest to okazja, by kolejny raz z nadzieją spojrzeć 
na narzędzie naszego zbawienia: 
to na nim nieskończona miłość Boga 
okazała się silniejsza niż wszelka niegodziwość diabła.
 Moc płynąca z krzyża, który jest prawdziwym
 Drzewem Życia, uwalnia nas od lęku
 przed cierpieniem i poniżeniem oraz uzdalnia
 do całkowitego daru z siebie.




 

sobota, 8 września 2018

Świętowanie

Otwórzcie drzwi Chrystusowi „ 

 Niedziela 09 IX 2018 r.  

 

 

 Bóg jakby ukrywa swoją sprawiedliwość, a eksponuje dobroć, sam przychodzi, by nas zbawić .

Pochylając się nad ludzką biedą, w jakiś sposób wywyższa skrzywdzonych przez życie, pokazuje, że nie ma ludzi lepszych i gorszych. 

Ciągle musimy korygować nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Bezwiednie przyciąga nas uroda, ładny strój, wdzięk. 

Choroba, nędza materialna czy duchowa odstręczają. Dlatego prośmy Jezusa, żeby nauczył nas patrzeć na siebie samych i na drugiego człowieka Jego oczyma.