piątek, 31 grudnia 2021

Nowy Rok Pański 2022

 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

NOWY ROK PAŃSKI 2022 MSZE ŚW. O GODZINIE 8 00 - 11 00 - 16 00Teraz albo nigdy

Dzisiejsza Ewangelia skupia naszą uwagę na często 

występującym w Nowym Testamencie słowie „szybko”. 

Oto pasterze czują wyraźnie, 

że nie ma czasu do stracenia i że w sytuacji,

 w której się znaleźli, potrzebny jest pośpiech. 

Jeżeli teraz nie pobiegną w kierunku Betlejem, 

to stracą najważniejszą chwilę 

swojego życia – chwilę spotkania z Jezusem.

 Dokładnie to samo doświadczenie i przekonanie powinno

 towarzyszyć nam na progu nowego roku. 

Każdy początek to okazja do odkrycia, 

że nie mamy już więcej czasu do stracenia. 

Albo tu i teraz odważymy się pobiec w kierunku Jezusa,

 albo po raz kolejny odłożymy to w nieskończoność i stracimy

 niezwykłą okazję, święty czas łaski, 

który właśnie otworzył się przed nami 

wraz z nową kartą kalendarza.Panie czasu i wieczności, Ty, który jesteś początkiem i kresem, 

moją jedyną nadzieją, jedynym motywem życia i działania, 

Ty, który wzywasz mnie do pośpiechu, 

do wykorzystania każdej chwili i do tęsknoty, 

podnieś mnie i prowadź ku Tobie.   Amen.Życzenia dla nas wszystkich  


 „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

niech cię obdarzy swą łaską. 

Niech zwróci ku tobie

 oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.


 
czwartek, 30 grudnia 2021

Stary Rok 2021

 Należymy do Boga

Zakończenie Starego Roku 2021 r. 

31 XII 2021 r. W piątek nabożeństwo i Msza św. na zakończenie

Starego Roku o godz. 16 30 .

MSZA ŚW. WSTAWIENNICZA KACPERKA NAUMIENIA Wiemy, że Słowem jest Jezus. 

A zatem Ewangelia pokazuje nam początek wszystkiego, 

także nasz początek w Bogu. 

Jeśli chcemy zrozumieć nasz początek na ziemi,

 musimy odnieść się do Boga. 

Należymy do Boga, ku Bogu zmierza nasze życie. 

Dzieje świata wyszły od Boga i dzieje świata ku Bogu zmierzają. 

Jesteśmy na progu nowego czasu. 

Ten czas ma na imię „kolejny rok” i też zmierza ku Bogu. 

Jest dany nam po to, byśmy umieli rozpoznać Słowo, 

obecność Boga w naszym życiu.Panie, mój początek jest w Tobie, 

należę do Ciebie i dziękuję za czas, 

który jest przede mną.


poniedziałek, 27 grudnia 2021

Wizyta duszpasterska

 Hej kolęda , kolęda..

FATIMSKA WIZYTA DUSZPASTERKA 

28 XII - 30 XII 2021 r. 

Wizyta duszpasterska w tym roku ze względu

na trwającą pandemie będzie w takiej formie jaka była przed rokiem.

Od wtorku 28 grudnia zapraszam do Świątyni Fatimskiej

katolickie rodziny z poszczególnych ulic na wspólną

modlitwę i wspólne kolędowanie  na godz. 17 00 .

Program Kolędowy

Wtorek 28 grudnia 2021 r. - 17 00

ul. Żwirki i Wigury , Gen, Maczka , Hubala

Dywizjonu 303 i Beniowskiego ,Dąbrowskiego i Sebyły


Środa 29 grudnia 2021 r. - 17 00

ul. Bema , ul. Głowackiego

11 – listopada domki od Łobodna , Mała i Krótka


Czwartek 30 grudnia 2021 r. - 17 00

ul. Przechodnia  2, 4, 6


Jak w ubiegłym roku z racji naszego kolędowania w Świątyni 

Fatimskiej można złożyć w kopercie dar serca na nasze wspólne 

Dzieło Fatimskie . A wychodząc z Kościoła ministranci i lektorzy 

będą zbierać wasze dary serca kolędowe dla nich 

za całoroczną służbę przy ołtarzu Pańskim .

Za życzliwość i dobre serce dziękujemy .Mam do Was prośbę - w czasie naszego wspólnego 

kolędowania w Świątyni 

Fatimskiej na stolikach przy wyjściu 

będzie do zabrania jedna koperta na rodzinę 

po to , aby w okresie wiosennym ofiarować 

Wasz dar serca na dokończenie dachu

 Świątyni Fatimskiej  .

Za zrozumienie i dobre serce dziękuje .
W związku z powyższym serdecznie proszę,

i liczę na Waszą obecność .

Pod czas Mszy św. kolędowych będziemy

modlić się  za rodziny z poszczególnych ulic

począwszy od 28 grudnia 2021 r. 
                                                           Modlitwa za rodzinę


Święty Józefie,

Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi,

Opiekunie rodzin,

Twojej ojcowskiej opiece

powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną 

Matkę.

Z największą miłością wypełniłeś obowiązki

troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej 

Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę,

nasze prace, radości i cierpienia.

Powierzam Ci mojej dzieci,  moich rodziców.

Wprowadź Jezusa do naszego domu,

pomóż nam przyjąć Go do naszych serc,

uproś nam łaskę miłości, zgody i pokoju,

aby nasza rodzina osiągnęła szczęście 

doczesne  i wieczne.

Amen.


sobota, 25 grudnia 2021

Rodzina święta

 Przykład dla naszych rodzin

Święto Świętej Rodziny z Nazaretu  

Niedziela 26 XII 2021 r. Centrum życia Świętej Rodziny stanowi Bóg. 

Najważniejsze dla nich jest całkowite posłuszeństwo Bogu. 

To oczywiste, że dla Jezusa posłuszeństwo

 Ojcu jest ważniejsze od posłuszeństwa ziemskim Rodzicom. 

Jezus w świątyni, 

zajmujący się sprawami Ojca jest dla nas przykładem, 

bo i w naszym życiu, 

w naszych rodzinach Bóg powinien być na pierwszym miejscu. 

Wszystko powinno być skierowane ku Ojcu.

 Kiedy rodzina jest „Bogiem silna”, 

wówczas jest miejsce na wzrost „w łasce u Boga i u ludzi”.

 Łatwiej pokonać wszelkie trudności, 

kiedy jesteśmy posłuszni Ojcu, 

kiedy stale jesteśmy obecni w tym, co jest Ojca.Ojcze, proszę Cię dzisiaj za wszystkie rodziny, 

a szczególnie za moją, 

abyś Ty był w nich najważniejszy.