czwartek, 29 kwietnia 2021

Patronka

 MARYJO ŚLICZNA PANI  
Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj.
Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

Apel  Jasnogórski  


Maryjo Śliczna Pani  poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Echo

 

Szczęście jest jak echo, które odzywa się….Nie szukaj szczęścia,
samo przyjdzie do ciebie.
Szczęście jest jak cień podążający za tobą,
jeśli o nim nie myślisz.
Szczęście nachodzi cię jak cudowne uczucie,
gdy zapominasz o sobie, by żyć dla innych.
Próbuj więc zapomnieć o sobie.
Zapomnij o własnych sprawach ...
Próbuj sprawiać swym bliskim radość.
Choremu nieś pociechę, ubogiemu pomoc,
niepełnosprawnemu towarzystwo.
A pewnego dnia odkryjesz nagle,
że jesteś szczęśliwy.

Szczęścia nie można kupić za żadne pieniądze tego świata.
Szczęście jest jak echo, które odzywa się tylko wtedy,
kiedy dajesz siebie samego.


Dawać siebie znaczy kochać .

Dawać siebie znaczy obdarzać przyjaźnią .Ballada do Przyjaciela  sobota, 24 kwietnia 2021

Dobry Pasterz

 NIEDZIELA  DOBREGO  PASTERZA   

25 IV 2021 r.   Dziś Jezus chce opowiedzieć ci o sobie.

 A raczej o swojej relacji między innymi z tobą. 

Usłysz w Słowie głos samego Jezusa. 

Przyjdź, Duchu Święty! 

Dobry pasterz jest związany ze swoimi owcami. 

Rozpoznaje je już po samym umaszczeniu. 

Wie, że ta czarna z białą plamą na lewym boku

 lubi odchodzić od stada. 

Ta mała z kulawą nogą najbardziej smakuje w koniczynie. 

Jezus, dobry pasterz, zna ciebie po imieniu. 

Zna tak, jak Ojciec zna Jego. 

Posłuchaj, jak mówi: „znam cię, moja owieczko”. 

Co czujesz, kiedy  Jezus mówi tak do ciebie?

W zagrodzie Dobrego Pasterza,

 Jezusa, jest miejsce dla każdego. 

Również dla ciebie. 

Owieczki znajdujące się w zagrodzie ufają swojemu Pasterzowi. 

Czują się częścią stada. 

Gdzie w zagrodzie Pańskiej znajdujesz się teraz? 

Tak odczuwasz opiekę i troskę Pasterza?

Jezus daje życie za swoje owce. 

Nikt Mu tego życia nie zabiera, On sam je oddaje. 

Kiedy idzie w drodze krzyżowej, 

to właśnie myśl o tobie dodaje Mu sił.

 Kiedy zdaje sobie sprawę, że Jego życie jest ofiarą, 

ze względu na ciebie krzyż zaczyna być słodki i lekki. 

Gdziekolwiek jesteś, 

podejdź teraz do Jezusa i odpowiedz w jakiś sposób

 dzisiaj na Jego miłość. Jezu, Ty znasz mnie w taki sposób,

 w jaki Ojciec zna Ciebie. 

Ty i Ojciec jedno jesteście. 

Daj mi pragnienie i doświadczenie takiej przyjaźni z Tobą.Dobry Pasterz  piątek, 23 kwietnia 2021

Pasterz Kościoła

 WSPOMNIENIE  ŚW. GRZEGORZA 

Sobota 24 IV 2021 r.   Litania do św. Grzegorza 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Jezu, usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami,

Święty Grzegorzu zwany Wielkim, módl się za nami,
Mądry Sterniku łodzi Piotrowej,
Sługo stołu Słowa Bożego,
Sługo sług Bożych,
Doktorze Kościoła,
Strażniku jedności Kościoła,
Kapłanie miłujący Eucharystię,
Mężu rozmiłowany w mądrości Chrystusa,
Mężu słabego zdrowia, lecz silnego ducha,
Mężu zwany konsulem Boga,
Mnichu zamiłowany w ciszy klasztoru,
Dobra duchowe ceniący bardziej niż doczesne,
Pokorną służbę wynoszący nad godności,
Godzący głęboką modlitwę ze służbą bliźnim,
Dostrzegający w ubogich i cierpiących Chrystusa,
Wnikający w tajemnicę cierpienia,
Księgi biblijne objaśniający w świetle Ducha Świętego,
Nauczycielu prawd wiary,
Nauczycielu sprawiedliwości i miłości społecznej,
Nauczycielu prawdziwego dialogu,
Pasterzu przyprowadzający łagodnością do wiary,
Pasterzu zatroskany o piękno liturgii i śpiewu kościelnego,
Pasterzu troszczący się o zbawienie wiernych zmarłych,
Budowniczy ładu europejskiego,
Apostole ludów barbarzyńskich,
Obrońco Wiecznego Miasta,
Ojcze wiary Anglików,
Obrońco czystości chrześcijańskiej wiary,
Orędowniku w trudnych doświadczeniach,
Patronie chórów kościelnych,
Patronie szkół, uczniów i nauczycieli,
Patronie naszej parafii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Grzegorzu.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się!

Boże, Ty opiekujesz się swoim ludem i z miłością nim kierujesz,  za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ty tylko mnie  poprowadź 
czwartek, 22 kwietnia 2021

Służba Boża


 "Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity."

Służyć z miłością

Jezus musiał zostać poniżony, 

cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać, 

aby przywrócić nam godność dzieci Bożych, 

aby nas zbawić, bo ziarno musi obumrzeć, 

żeby wydać plon. 

Przykładem takiego ziarna są także święci. 

Patrząc na patrona dnia dzisiejszego – św. Wojciecha,

 widzimy skromnego człowieka, który pomagał ubogim,

 pracował wśród pogan aż do swojej męczeńskiej śmierci. 

Już w X wieku papież Sylwester II ogłosił go świętym.

 I my oddajmy swoje życie na służbę Bogu i bliźnim, 

aby przyniosło obfity plon. 

Nie musimy od razu umierać za wiarę,

 wystarczy dobrze wykonywać swoje obowiązki rodzinne, 

zawodowe, społeczne, służyć innym miłością.Panie, przez przykład św. Wojciecha 

naucz mnie wiary i wierności. 

Naucz mnie, jak żyć, by być zwycięzcą,

 a nie przegranym.


W piątek 23 kwietnia 2021 r. 

można spożywać  pokarmy mięsne .  
Pieśni do Świętych Pańskich

środa, 21 kwietnia 2021

Szczęśliwi


  „Aby każdy, kto wierzy w Jezusa , miał życie wieczne”


ŚRODA  21 IV  2021 r.  Wierzący znaczy szczęśliwi

Jezus został posłany przez Ojca, aby wypełnić Jego wolę.

 Bóg chce, aby „każdy, 

kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”.

 Jezus jest całkowicie posłuszny Jego woli, 

tylko czy my wierzymy w Syna? 

Ludzie zjednoczeni z Jezusem, 

ludzie głębokiej wiary są szczęśliwi, 

bo mają udział w życiu Bożym. 

Oni nie będą już odczuwać głodu ani pragnienia. 

Wiedzą, Komu ufają, za Kim idą i w Kogo wierzą. 

Przed nimi życie, a nie pustka i nicość. 

Są świadomi, że Jezus jest blisko, 

że ten pokarm – Chleb życia jest na wyciągnięcie ręki,

 a to napełnia pokojem i rodzi prawdziwą radość.

Piękne i budujące świadectwo dało 

naszej fatimskiej rodzinie , dziecko naszej Parafii .

Nasz mały święty Apostoł , piękny asystent Pana Jezusa ,

fatimski ministrant i mój mały Przyjaciel Kacperek .

Wiedział ,że Pan Jezus jest przy Nim .

Wierzył i ufał i cieszył się ,że ten Chleb Życia ,

 ta kruszyna białego Chleba jest 

pokarmem na Życie z Bogiem .


Panie, Ty jesteś moim pokarmem. 

Panie, Ty jesteś moim napojem.

Mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi poszukującymi sensu, 

zrozumienia, dobrych emocji i pozytywnych wrażeń. 

Staramy się tak kierować naszym życiem, 

by tych dobrych rzeczy było jak najwięcej,

 a przykrych jak najmniej. 

Święty Ignacy Loyola dodatkowo prosi, 

byśmy badali posmak, jaki zostawiają w nas treści, 

jakie przyjmujemy do swego serca.Tekst dzisiejszej Ewangelii przypomina, 

jak ważny jest pokarm duchowy, jaki przyjmujemy. 

On wpływa na to, jaką jakość ma nasze życie, 

z jakim nastawieniem i w jakiej perspektywie

 odbieramy ludzi i wydarzenia wokół nas. 

Jaka jest ta „dieta twojej duszy”? 

Czego jest w niej najwięcej? 

Czego zdecydowanie brakuje?

Jezus mówi, że to On jest chlebem, 

który daje prawdziwe życie i duchowe wypełnienie. 

Spełnieniem tej obietnicy jest uczestnictwo 

w sakramentach i rozważanie Słowa Bożego. 

Komunia święta zawsze niesie ze sobą łaskę. 

Tej wielkiej łaski dostąpił Kacperek , 

który w ciężkiej chorobie 

w łóżeczku ,  w piżamce dziecięcej przyjął Pierwszą 

Komunię św. , a od tego ważnego wydarzenia w jego 

dziecięcym życiu , każdego dnia

 przygotowywał swoje serduszko na przyjęcie 

świętych sakramentów :

Komunii św. i Namaszczenia chorych .

Powtórzę to co powiedział na uroczystej Eucharystii 

w dniu św. Józefa 19 marca o godz. 13 00 .

KACPERKU  !


Przygotowałeś Chrystusowi 

swoje Serduszko niewinne ,

jasne i radosne

pomimo choroby i cierpienia ,

serce ofiarne wypełnione nadzieją i dziecięcą wiarą

niesamowicie dojrzałą wiarą , 

.. jestem tego świadkiem.....

ogromną miłością , tak wielką ,

 że wszystko zwycięża .

Aby Ten Boski Przyjaciel Jezus ,

mógł wstąpić do Twego serca z radością ,

którego przyjmowałeś do końca ziemskich dni 

swojego dziecięcego życia 

A my ? 

Jak korzystasz z tej łaski? 

Czy coś nie „zakwasza” 

ci smaku tego duchowego chleba? 

Nierzadko słysząc zaproszenie do pełnienia woli Ojca,

 odczuwamy zmieszanie. 

Zastanawiamy się, co ma być tą wolą. 

A także, czy prawidłowo i wystarczająco dobrze ją odczytujemy. 

Jezus uczy nas, że jest nią wypełnianie 

przykazania miłości Boga i bliźniego. 

Jednocześnie zapewnia, że nie ma powodu do niepokoju, 

gdyż miłość Ojca jest zawsze 

uprzedzająca i chce On dla nas jak najlepiej.

Rozważ obietnicę, którą Jezus nam dzisiaj daje:

 „wolą Ojca mego, aby każdy, 

kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”. 

On daje nam wszystko, co potrzebne, 

by trwać w wierze i w relacji z Bogiem.