poniedziałek, 30 listopada 2020

Uwielbienie Boga


,,Wysławiam Cię, Ojcze , Panie nieba i ziemi, 

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom''.

Wtorek, 01  grudnia- I tydzień adwentu

,,Wysławiam Cię, Ojcze , Panie nieba i ziemi, 

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom''.


Jezus cieszy się nie tyle z wykonanego zadania, 

sukcesu apostolskiego lub dokonanego cudu, 

ile z najważniejszych dla Niego relacji. 

Raduje się w Duchu Świętym i kieruje do Ojca słowa uwielbienia. 

Ta Ewangelia przedstawia nam, 

jak Trzy Osoby Boskie Trójcy komunikują się ze sobą. 

Jezus cieszy się decyzjami Ojca, 

Jego upodobaniem i obdarowaniem. 

Cieszy się, że w poznaniu objawienia uczestniczą też Jego uczniowie. 

Przyjmując dar słowa Bożego, uczestniczymy 

w poznawaniu tajemnic Boga. Prowadzeni przez Ducha Świętego

 możemy słyszeć 

Jezusa i widzieć Jego działanie w naszym życiu,

 a dzięki temu poznawać Ojca.

Jezu, od Ciebie pragnę się uczyć, że na pierwszym miejscu 

w moim życiu powinny być dobre relacje.niedziela, 29 listopada 2020

Roraty

,,Panie, nie jestem godzien,

 abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, 

a mój sługa odzyska zdrowie.''Poniedziałek, 30 listopada - I tydzień adwentu


                                                                                   

Te słowa podają w dzisiejszej Ewangelii z ust setnika- poganina. 

Widzimy jego wielką wiarę.

 On wie o tym, że ma nad sobą władzę, ma nad sobą Boga. 

Bóg nie odrzuca nas grzesznych. 

Pierwszy się do nas zwraca i daje nam swoją łaskę, 

dzięki której możemy wołać za psalmistą: 

,,Idźmy z radością na spotkanie Pana". 

Adwent jest właśnie takim czasem, 

w którym przygotowujemy się na spotkanie z Panem. 

Dodatkowo mówi nam psalmista, 

że ma to być radosne przygotowanie, 

ponieważ zdążamy na najwspanialsze 

wesele w całym naszym życiu.
sobota, 28 listopada 2020

Czuwajmy

 ADWENTOWY  CZAS  OCZEKIWANIA 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

I NIEDZIELA ADWENTU  29 XI 2020 r. 
Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli 

Kościół, pozostawił naszej trosce. 

Pan powierzył nam „staranie o wszystko”,

 a obdarzając życiem, powołaniem i misją, 

„każdemu wyznaczył zajęcie”. 

Do nas należy uważność i czuwanie 

oraz ciągła gotowość serca na spotkanie z Jezusem, 

teraz sakramentalnie, a kiedyś twarzą w twarz.

Czuwanie uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie 

Bożego działania w nas i pośród nas. 

Dewiza wielu świętych może się stać również dla nas

 inspiracją na tegoroczny Adwent, jak też na całe życie: 

„Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień był twoim ostatnim dniem życia”.

Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świata 

oczekuję na Ciebie z sercem uważnym i czuwającym.
czwartek, 26 listopada 2020

Współczesność .....

 

 

' Syn zapytał kiedyś swojego ojca:

 „Jak żyłeś wcześniej……"


Syn zapytał kiedyś swojego ojca:

„Jak żyłeś wcześniej bez dostępu do technologii:
bez internetu ,
bez komputerów ,
bez telewizorów ,
bez klimatyzacji ,
bez telefonów komórkowych? ”

Ojciec odpowiedział:

„Tak jak dzisiaj żyje twoje pokolenie:
bez modlitwy ,
bez współczucia ,
bez honoru ,
bez szacunku ,
bez wstydu ,
bez skromności ,
bez czytania książek .....My, ludzie urodzeni w latach 1939 - 1985,
jesteśmy błogosławieni.
Nasze życie jest tego żywym dowodem:
grając i jeżdżąc na rowerach, nigdy nie nosiliśmy kasków.

Nie baliśmy się chodzić do szkoły samotnie od pierwszego dnia.
Po szkole bawiliśmy się do zachodu słońca.
Nigdy nie oglądaliśmy telewizji przez pół dnia.
Graliśmy z prawdziwymi przyjaciółmi, a nie z przyjaciółmi
z Internetu.Jeśli kiedykolwiek byliśmy spragnieni, piliśmy wodę z kranu,
a nie z butelki.
Nie chorowaliśmy często , chociaż dzieliliśmy tę samą szklankę soku z czterema
przyjaciółmi.

Nigdy nie przytyliśmy, chociaż codziennie jedliśmy dużo chleba
i ziemniaków.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tworzenia naszych zabawek
i zabawy nimi.
Dzieliliśmy się naszymi zabawkami, książkami.
Nasi rodzice nie byli bogaci.

Dali nam swoją miłość, nauczyli nas cenić duchowość,

dali nam pojęcie prawdziwych ludzkich wartości - uczciwość, wierność,

szacunek, ciężka praca.

Nigdy nie mieliśmy:
telefonów komórkowych
DVD, PlayStation
Xbox, gry wideo
laptopów, czatu internetowego.

"Ale mieliśmy prawdziwych przyjaciół!"

Odwiedzając dom przyjaciela bez zaproszenia, byliśmy ugoszczeni

prostym i skromnym jedzeniem.

Nasze wspomnienia były na czarno-białych fotografiach,
ale były jasne i kolorowe,

z przyjemnością przeglądaliśmy

rodzinne albumy i z szacunkiem przechowujemy portrety naszych przodków.
Nie wyrzucamy książek do kosza, stanęliśmy po nie w kolejce.

Nie podawaliśmy naszego życia opinii

publicznej i nie rozmawialiśmy o życiu innych z zachwytem, ​​

tak jak ty -

pokazując swoje życie na Instagramie,

publicznie omawiając swoje rodzinne sekrety

w mediach.
Jesteśmy unikalnym i najbardziej

wyrozumiałym pokoleniem,

ponieważ jesteśmy ostatnim pokoleniem, które słuchało swoich rodziców
i pierwszym pokoleniem, które słucha swoich dzieci.

Jesteśmy edycją limitowaną.


Ucz się od nas!
Doceń nas!
wtorek, 24 listopada 2020

Dumni

" Święty Janie Pawle II  - 

Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami ."


Litania do św. Jana Pawła II


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad namiŚwięta Maryjo - módl się za nami
Święty Janie Pawle - módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami


K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, 
Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Módlmy się: 
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar 
apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II 
i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości 
do Ciebie i odważnie głosić miłość 
Chrystusa wszystkim ludziom. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.