sobota, 30 marca 2019

Wrócę do Ojca

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 31 III 2019 r.
"Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie".  

Miłosierny ojciec nie rozlicza marnotrawnego syna z jego przeszłości, 
lecz przywraca mu godność, daje sandały, szaty, 
pierścień oraz obficie zastawiony stół zamiast strąków wykradanych świniom. 
To jest prawdziwa radość ojca: 
na nowo zasiąść do stołu wraz ze swym ocalonym synem. 
A starszy brat? 
Porządny, może wręcz nieskazitelny, nie potrafi uczestniczyć w radości ojca. 
Dlaczego? 
Może nie odkrył, że służba ojcu jest radością, 
może nie wpadł na to, że codzienne zasiadanie z ojcem do stołu 
to niewiarygodne wręcz wyróżnienie, a może po prostu zabrakło mu wdzięczności... 
Czy potrafię ucieszyć się z czyjegoś powrotu? 
Czy potrafię się ucieszyć z tego, co mam, 
ze stołu, który codziennie zastawia dla mnie Ojciec? 

wtorek, 26 marca 2019

Radość

Zacznij się uśmiechać!


Zacznij się uśmiechać!
Gdy twoja twarz jest
smutna i nadąsana,
być może to twoja wina.
Komu wszystko wydaje się krzywe i brzydkie,
tego twarz staje się skrzywiona i brzydka.
Czy wiesz, że twoja twarz jest
przeznaczona przede wszystkim dla innych?
Ty sam nie musisz jej oglądać,
co najwyżej podczas czesania i golenia.
Zaczynaj każdy dzień z uśmiechem na twarzy!
Istnieje współzależność
między twoją twarzą i twoim sercem.
Wszystko się zmienia, gdy zmienia się twoja twarz.
Praca cie tak nie męczy,
jeśli przystępujesz do niej
z twarzą odprężoną i radosną.
O wiele łatwiej jest ci korzystać
z dobrych i pięknych stron życia.
Dla ludzi z twojego otoczenia wschodzi słońce.
A nawet jeśli coś się nie uda,
łatwiej ci będzie to znieść.

Szczera, uśmiechnięta twarz
jest dobrodziejstwem dla twoich bliskich
Dlatego: Zacznij się uśmiechać!piątek, 22 marca 2019

Czas

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia „ 

Niedziela 24 III 2019 r. 
 
 


Nie mów: „Jestem w porządku”, „Są gorsi ode mnie”. 
Nie trać energii na porównywanie się z innymi. 
A jeśli wreszcie dochodzisz do wniosku,
 że nie potrafisz kochać, że wciąż kochasz za mało,
 że twoje życie nie przynosi owoców miłości, 
to zwróć się do Chrystusa-Ogrodnika i pozwól, 
by On się o ciebie zatroszczył.
 Uwierz, że jeśli „pokornie przyznasz się do przewinień”, 
zostaniesz od nich przez Chrystusa uwolniony. 
Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy 
nawrócenia – metanoi, czyli odnowy w naszym myśleniu. 
Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna 
to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy.

Promyki dobroci

COŚ DOBREGO

Czy powiedziałeś już dziś coś dobrego
o drugim człowieku ?
To coś bardzo ważnego.
A może masz nawyk
opowiadania zawsze czegoś złego,
gdy mówisz o innych?
Nie będzie wtedy z ciebie większej pociechy.
Z twoimi oczami coś jest nie tak.
Jesteś ślepy albo widzisz wszystko 
w krzywym zwierciadle.
Nikt nie lubi wtedy z tobą przebywać.
Jeśli nie przychodzi ci z trudem
mówić dobrze o innych,
to nie muszę nic więcej o tobie wiedzieć:
Lubię cię.
Każdy pragnie z tobą być,
bo jesteś dobrym człowiekiem.

Jeśli chcesz być szczęśliwym w małżeństwie,
mów dobrze o swym mężu, o swojej żonie.
Jeśli uważasz, że druga osoba ma właściwie
dziewięćdziesiąt dziewięć wad i tylko jedną zaletę,
opowiadaj o tej jednej zalecie.
Inne dobre cechy
same się ujawnią.
Jeszcze dziś powiedz coś dobrego o innych,
a zapalisz we wszystkich sercach słońce.


sobota, 16 marca 2019

Misje

Misjonarze mocą Ducha 

 Niedziela „Ad Gentes”

17 III 2019 r.  

 


W II niedzielę Wielkiego Postu,  
17 marca 2019 r., 
Kościół w Polsce przeżywa 
Dzień Modlitwy, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami – tzw. 
Niedziela „Ad Gentes”– pod hasłem:
 „Misjonarze mocą Ducha”.

Został on ustanowiony przez Konferencję 
Episkopatu Polski, jako wyraz pamięci i troski 
o polskie misjonarki i misjonarzy. 
W tym dniu we wszystkich  wspólnotach 
parafialnych prowadzona jest zbiórka
 do puszek na cele misyjne.
Za okazane serce dziękujemy .

 

 

piątek, 15 marca 2019

Szkoła Podstawowa nr 3 Kłobuck

REKRUTACJA DO KLAS 

PIERWSZYCH I SIÓDMYCH 2019
 Informacja Dyrekcji SP NR 3 

im. Jana Pawła II w Kłobucku .


 SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW
 KLAS PIERWSZYCH I SZÓSTYCH!


Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Jana Pawła II w Kłobucku 
prowadzi rekrutację do klas pierwszych i siódmych . 

Zapisy trwają od 1.03.2019r. do 29.03.2019r.. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie szkoły www.sp3klobuck.edupage.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Kłobuck.

Podjęcie decyzji i złożenie dokumentów przez Rodziców,
 we wskazanym czasie, pozwoli nam zaplanować odpowiednią ilość 
oddziałów klasowych w arkuszu organizacyjnym.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku zaprasza do klas:

– pierwszej z obowiązkowym językiem angielskim i z drugim nadobowiązkowym
 językiem niemieckim;
– siódmej z językiem angielskim i nadobowiązkowymi 
zajęciami z biologii i chemii ( innowacja);

Bardzo dobra lokalizacja umożliwia uczniom łatwe i bezpieczne dojście lub dojazd.

Zajęcia w Szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

Duży nacisk kładzie się na rozwój własny uczniów,
 miłą atmosferę i bezpieczeństwo.

W ofercie są dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, 
artystyczne oraz przedmiotowe.

Uczniowie wspomagani są zajęciami wyrównawczymi,
 jak również prowadzone są zajęcia dla uczniów zdolnych.

W Szkole znajdują się: stołówka, sklepik, szatnie z indywidualnymi szafkami, sala gimnastyczna, hala sportowa, gabinety pedagoga i pielęgniarki, sala terapeutyczna, radiowęzeł oraz system monitoringu wizyjnego.

Uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej mają wydzielone sale na pierwszym piętrze, przestrzeń na świetlicy i stołówce szkolnej z przystosowanymi do wieku sprzętami.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami: Uniwersytet Śląski, UJD, Politechnika Częstochowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

Szkoła organizuje wycieczki programowe, zielone szkoły, wycieczki zagraniczne- Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Czechy, Słowacja, zawody sportowe począwszy od szczebla szkolnego do ogólnopolskiego, wyjazdy do filharmonii i teatru, zajęcia terenowe, różnorodne konkursy, koła zainteresowań.

Dla uczniów klas IV- VIII prowadzone są zajęcia językowe z wolontariuszami innych krajów, podczas których uczniowie mają możliwość poznania ich kultury, stylu życia oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się.

ZAPRASZAMY   


Olimpiada

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
 WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
 IM. JANA PAWŁA II W KŁOBUCKU 

25 marca 2019 r . odbędzie się w całej Polsce również 
w naszej Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II Ogólnopolska Olimpiada 
Wiedzy o św. Janie Pawle II .
W tym konkursie uczestniczy 116 uczniów z naszej szkoły 
z klas IV - V - VII - VIII i III Gimnazjum.
Wszystkim uczniom życzymy bardzo dobrych wyników .


czwartek, 14 marca 2019

Miłosierdzie

" MIŁOSIERDZIE  BOŻE "

15 III 2019 r. 
W piątek Msza św. do miłosierdzia Bożego
 o godz. 16 00  po niej droga krzyżowa .
Zapraszamy do wspólnej modlitwy  .