środa, 6 marca 2019

Odnowa ducha

Jak owocnie przeżyć Wielki Post ?

Przyoblec się w nowego człowieka .


" Jeśli nie zbliżymy się do Chrystusa - Światłości 
nie zobaczymy i nie ocenimy dobrze naszego życia. " 


Nawrócenie to przebudzenie . 

"W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej   
"Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie"
 (Mt 3, 1-2)

 

Nowy Testament nie podaje nam jednej definicji nawrócenia,
 lecz raczej wyraża tę rzeczywistość w wielu obrazach: 
odwrócenie się od złego i grzechu 
(kobieta obmywająca nogi Jezusa),
 mistyczne doświadczenie Chrystusa (św. Paweł), 
reorientacja życia i relacji z innymi (Zacheusz) , 
 powrót do domu ojca (syn marnotrawny), 
czy nagła decyzja pójścia za Chrystusem.
 List św. Pawła do Efezjan " Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.   
Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście
 pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, 
jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy poprzedniego
 sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka,
 który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,  
odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec
 człowieka nowego, stworzonego według Boga, 
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości."

Ef 4 , 20-25 

Patron naszej Szkoły św. Jan Paweł II 

" Musicie od siebie wymagać "


Zobaczmy co mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego 
 o Wielkim Poście?
Do czego nas wzywa?
 
Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy i skruchą serca (KKK 1432)
 
Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne). (KKK 1438)
  Kuszenie Jezusa ukazuje, w jaki sposób Syn Boży ma być Mesjaszem w przeciwieństwie do tego, co proponuje Mu Szatan i co ludzie pragną Mu przypisać. Dlatego właśnie Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas: "Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu" . Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni. (KKK 540)


Nawrócenie jest zadaniem dla każdego z nas,
 nie jest to być może łatwe, ale możliwe - Pismo Święte pokazuje nam przykłady osób, które dokonały przemiany własnego życia :
Maria Magdalena, Szaweł - Paweł, Dobry Łotr.

 
Zastanówmy się wspólnie jak powinniśmy dobrze przeżyć 
Wielki Post, co może pomóc nam w duchowej przemianie,
 w nawróceniu?  - lektura Pisma Świętego
- sakrament pokuty
- dobre postanowienia
- udział w rekolekcjach
- Częsta Eucharystia
- Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
- Praca nad sobą
- Uczynki pokutne: modlitwa, post, jałmużna
Jaki skutek przyniesie nam dobre przeżycie 
Wielkiego Postu?
 
- lepsze życie, jego zmiana na lepsze
- więź z Bogiem
- radość i pokój serca
- więź z bliźnimi
- nadzieja zbawienia

  Post w naszym rozumieniu wiąże się zwykle z podjęciem jakiegoś wyrzeczenia, jak np. rezygnacją z jedzenia słodyczy, ograniczenie oglądaniem telewizji lub korzystania z komputera. 
 
Istnieje także wiele innych, twórczych możliwości zbliżenia się do Boga poprzez praktykowanie post
Podejmij post od gniewu i nienawiści. 
Codziennie daj swym najbliższym dodatkową porcję miłości.
 Podejmij post od osądzania innych. 
Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, jak Jezus odnosi się do 
twoich upadków.  
Podejmij post od upadania na duchu. 
Trzymaj się mocno obietnicy Jezusa, że Bóg ma dla ciebie 
 najlepszy z możliwych  planów.
 Podejmij post od narzekania. 
Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, 
 zamknij oczy i przypomnij sobie 
małe radości, jakimi obdarowuje cię Jezus. 
 Podejmij post od uczucia żalu do innych i goryczy.  
Pracuj nad przebaczaniem tym, którzy cię zranili.

Wszystko możesz z Jezusem, który Cię umacnia. 
Co zrobisz dla ludzi, dla siebie?