poniedziałek, 29 października 2018

Świętych Obcowanie

Uroczystość Wszystkich Świętych

" Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię." Jezus zwyciężył śmierć i grzech. Wielkość tego zwycięstwa 

uświadamiamy sobie, 

kontemplując dziś nieprzeliczony tłum świętych, 

stojących z radością przed tronem Boga. 

To już nie jednostki, ale cała rzesza ludzi zaświadcza o tym, 

że każdy, „kto pokłada 

w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”.

 Oby ich przykład 

i wstawiennictwo umocniły naszą wiarę, że Boża droga, 

choć często szara i niepozorna, 

jest w rzeczywistości wspaniałą przygodą ze szczęśliwym końcem.W czwartek uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. o godz. 7 30 i 9 00 
Zapraszamy  .  sobota, 27 października 2018

Zmiana

Zmiana czasu 2018 na zimowyZegarki z czasu letniego na zimowy przestawiać będziemy
 jak co roku w październiku. 
Zmiana czasu nastąpi z soboty na niedzielę z godziny 3 na 2. 
Czyli wskazówki zegarków przesuwamy do tyłu - o godzinę. 
Mówiąc krótko pośpimy dłużej o godzinę!


piątek, 26 października 2018

Solidarność

X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym  

 Pakistan

28 X 2018 r.  

 

 

 W niedzielę, 28 października 2018 r. przeżywać będziemy 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary. Tematem tegorocznego Dnia Solidarności jest Kościół w Pakistanie.

 

 

sobota, 20 października 2018

Misje

"Syn Człowieczy przyszedł, 
żeby służyć i dać swoje życie.."

NIEDZIELA MISYJNA    

21 X 2018 r.  


Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, 
nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego mękę i krzyż,
 a więc pić z Jego kielicha. 
I nie jest to kwestią zaszczytów 
ani hierarchii w bliskości z Panem, 
gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby,
 kto chce być pierwszym, 
niech będzie sługą i niewolnikiem wszystkich. 
Stań się najmniejszy, stań się nieważny, 
stań się jak Chrystus.


 

czwartek, 18 października 2018

bł. ks. Jerzy

" ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ "

19 X 1984 r. - 19 X 2018 r.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko  


 19 października mija 34  rocznica śmierci 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
 Historia jego męczeńskiej śmierci dokonanej
 przez morderców ze Służby Bezpieczeństwa
 jest powszechnie znana. 
Mało natomiast zastanawiamy się 
nad nauczaniem błogosławionego ks. Jerzego. 
Jego główna dewiza:
 „Zło dobrem zwyciężaj” 
pochodziła z nauczania św. Pawła Apostoła. 
Wiele jego słów nic nie straciło ze swej aktualności.


Modlitwa 

Boże, Źródło wszelkiego dobra, 
dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę 
godnością kapłaństwa. 
Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, 
szafował świętymi sakramentami, 
mężnie działał w Twoje Imię i zawsze 
był blisko każdego człowieka 
wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. 
Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, 
przez co upodobnił się do Chrystusa 
na drodze krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, 
za ten wielki dar dla Kościoła,
 szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. 
W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć 
Go w poczet świętych, 
a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski …….,
 o którą z ufnością Ciebie proszę. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

poniedziałek, 15 października 2018

40 lat

40 lat temu zabrzmiało 

„Habemus papam”

16 X 1978-16 X 2018  

 


 

 16 października przypada 40 rocznica 

wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

 

 

sobota, 13 października 2018

Parafia Fatimska Kłobuck

PARAFIA  
NMP FATIMSKIEJ W KŁOBUCKU.

24 VI 1998 - 24 VI 2021  
DRUŻYNA FATIMSKA

CARITAS PARAFIALNA

KATOLICKIE STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY: 

MŁODZIEŻ   KL.VI , VII , VIII  SP 

DZIECI FATIMSKIE -  SCHOLKA  

ŻYWE RÓŻE

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

 ZESPOŁY MUZYCZNE 

8.CZCICIELE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA


WSPÓLNOTA PRZEDSZKOLA IM.JANA BRZECHWY

STOWARZYSZENIE BRACI GÓRNIKÓW Z KŁOBUCKA

DRUŻYNA BUDOWY ŚWIĄTYNI FATIMSKIEJ