poniedziałek, 29 października 2018

Świętych Obcowanie

Uroczystość Wszystkich Świętych

" Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię." Jezus zwyciężył śmierć i grzech. Wielkość tego zwycięstwa 

uświadamiamy sobie, 

kontemplując dziś nieprzeliczony tłum świętych, 

stojących z radością przed tronem Boga. 

To już nie jednostki, ale cała rzesza ludzi zaświadcza o tym, 

że każdy, „kto pokłada 

w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”.

 Oby ich przykład 

i wstawiennictwo umocniły naszą wiarę, że Boża droga, 

choć często szara i niepozorna, 

jest w rzeczywistości wspaniałą przygodą ze szczęśliwym końcem.W czwartek uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. o godz. 7 30 i 9 00 
Zapraszamy  .