piątek, 28 stycznia 2022

Syn Boży

 «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście»

NIEDZIELA 30 I 2022 r.  

Jezus przychodzi do rodzinnej miejscowości,

 naucza w synagodze.

Mieszkańcy Nazaretu byli zaciekawieni osobą Jezusa. 

Dochodziły do nich wieści o Jego cudach. 

Teraz mają okazję, aby Go zobaczyć i usłyszeć. 

Są zaintrygowani, co im powie, czego dokona wśród nich. 

A Jezus nie czyni nic spektakularnego! 

Za to wyraźnie wskazuje, że z Jego przyjściem

 wypełniają się Boże obietnice. 

A jakie jest twoje nastawienie do Jezusa, 

czego oczekujesz od Niego? 

Jezus czytał w myślach i sercach swoich rodaków. 

Poznał, że Mu nie wierzą, że oczekują od Niego cudów. 

Dlatego usłyszeli trochę prawdy pod swoim adresem. 

Jezus wypomniał im brak wiary i podejrzliwość wobec Niego. 

Słowa krytyki tak rozsierdziły zebranych w synagodze, 

że doszło do dramatu! 

Wyrzucili Jezusa z miasta i chcieli Go pozbawić życia. 

A jak ty reagujesz na słuszną krytykę twoich słów, zachowań ?

Dziś również głosiciele Bożej prawdy 

spotykają się z agresją, nienawiścią czy odrzuceniem. 

Trudno być apostołem, zwłaszcza pośród swoich. 

Jakie budzą się w tobie uczucia, 

gdy nauka Jezusa jest wyśmiewana i odrzucana? 

Czy trwasz przy Bogu pomimo trudności i przykrych sytuacji?


Jezu, chcę trwać przy Tobie każdego dnia. 

Proszę Cię o odwagę przyjmowania prawdy 

o moim życiu i postępowaniu. 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO     

02 II 2022 r. 


Msze św. w tym dniu o godz. 9 00 i 17 00      „Kierowany przez Ducha przyszedł”


Każdy, kto szuka życiowej mądrości, powinien dziś spojrzeć

 w kierunku owego niezwykłego starca Symeona. 

Ewangelista odnotowuje, 

że przyszedł on do świątyni tego dnia,

w którym przyniesiono tam małego Jezusa, 

kierowany przez Ducha. 

W istocie bowiem to zwięzłe stwierdzenie ujawnia 

nam cały życiorys Symeona i całą jego wielkość. 

Oznacza, że od wielu lat, dzień w dzień, 

wsłuchiwał się w natchnienia Ducha, że je badał,

 skupiał się na nich, przyjmował je, 

wypełniał i w zgodzie z nimi żył. 

Stał się – jeśli tak można powiedzieć – niczym sejsmograf, 

wyczulony na najdrobniejsze natchnienie, 

gotowy zadrżeć przy najmniejszym poruszeniu Ducha. 

Oto największa życiowa mądrość. 

Oto droga proroków. 

Obudził się tego ranka i wiedział, że ma iść do świątyni. 

Gdyby nie uczył się takiego wsłuchania w wolę

 Boga od lat, gdyby ją ignorował, 

tego jednego dnia przegapiłby 

spotkanie z Mesjaszem i zmarnowałby całe życie…Panie Jezu, Ty mówisz do mnie nieustannie przez Twojego 

Świętego Ducha i nieustannie 

wzywasz mnie do wierności Twoim natchnieniom. 

Pragnę być Bogu ofiarowany w świątyni Twojego

 przebitego na krzyżu Serca. 
czwartek, 27 stycznia 2022

Boże dłonie

" W  Boże ręce...."

Piłka do kosza w moich rękach jest warta 19 dolarów.

Piłka do kosza w rękach Michaela Jordana jest warta 

około 33 milionów dolarów.

To zależy w czyich jest rękach.

Kij do baseballa w moich rękach jest warty około 6 dolarów.
W rękach Marka McGwire'a jest warty 19 milionów dolarów.
To zależy w czyich jest rękach.

Rakieta tenisowa jest bezużyteczna w moich rękach.
Rakieta tenisowa w rękach Venus Williams jest zwycięstwem Turnieju.
To zależy w czyich jest rękach.

Laska w moich rękach może chronić mnie od dzikich zwierząt.
Laska w rękach Mojżesza rozdzieliła morze.
To zależy w czyich jest rękach.

Proca w moich rękach jest zabawką dla dzieci.
Proca w rękach Dawida jest potężną bronią.
To zależy w czyich jest rękach.

Dwie ryby i pięć bochenków chleba w moich rękach, 

to kilka kanapek z rybami.

Dwie ryby i pięć bochenków 

chleba w Bożych rękach nakarmi tysiące.

To zależy w czyich są rękach.

Gwoździe w moich rękach mogą stworzyć 

domek dla ptaszków.

Gwoździe w rękach Jezusa Chrystusa dały

zbawienie i życie wieczne.

To zależy w czyich są rękach.

Jak już widzisz, wszystko zależy 

od tego w czyich jest rękach.

Więc złóż swoje troski, obawy, nadzieje, marzenia, 

rodzinę i wszelkie relacje z ludźmi w Boże ręce, ponieważ...

to zależy w czyich są rękach.


środa, 26 stycznia 2022

Pokój serca

                                                  

                                                 " Pokój w sercu swoim."                                           Kto pragnie innych czynić radosnymi,

                                               ten musi mieć radość w sobie.

kto chce ciepło wnosić w świat,
musi płonąć ogniem.

Kto pragnie innym pomagać,
musi być przepełniony miłością.

Kto chce wprowadzać pokój na ziemi,
musi mieć pokój w sercu swoim.


wtorek, 25 stycznia 2022

Modlitwa


" Użycz mi pogody ducha...."Boże,

użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to,

co mogę zmienić.

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi co dzień

Żyć tylko jednym dniem

i czerpać radość z chwili, która trwa;

i w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć

drogę wiodącą do spokoju;

i przyjąć – jak Ty to uczyniłeś

- ten grzeszny świat takim,

Jakim on naprawdę jest,

a nie takim jak ja chciałbym go widzieć;

i ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli,

to wszystko będzie jak należy.

Tak bym w tym życiu osiągnął umiarkowane szczęście,

a w życiu przyszłym, u twego boku, na wieki posiadł

szczęśliwość nieskończoną. Amen 

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Pokój i Dobro


"  Z  WIELKĄ  MIŁOŚCIĄ  "„Czasami czujemy, 

że to co robimy jest tylko kroplą w oceanie. 

Jednak gdyby tej kropli zabrakło,

 ocean byłby o nią uboższy.”
„Nie wszyscy z nas mogą robić rzeczy wielkie. 

Możemy za to robić rzeczy małe z wielką miłością.”


\piątek, 21 stycznia 2022

Słowo Boże


  Niedziela Słowa Bożego

23 stycznia 2022 r.  
Czytajmy i rozważajmy Słowo

Jezus Chrystus otwiera dziś zwój Pisma Świętego, 

by tu i teraz objawić nam prawdę o sobie i odpowiedzieć

 na każde nasze pytanie. 

Nie da się wyznawać Mesjasza bez dogłębnej znajomości

 Starego Testamentu ani nie da się kochać Zbawiciela 

bez umiłowania każdej litery Biblii. 

Poruszające jest świadectwo ewangelisty Łukasza, 

który zapisał: zgodnie ze swoim zwyczajem 

wszedł do synagogi i wstał, aby czytać. 

Zwyczaj regularnego czytania i rozważania 

Słowa nie tylko wypełnia duszę słodyczą obecności Pana, 

ale także pozwala odkrywać kolejne tajemnice Jego miłości,

 a nawet wchodzić w zażyłą bliskość z Tym, 

który mówi do nas i nieustannie zsyła Ducha Świętego.Panie Jezu, Ty jesteś żywym, wcielonym Słowem Ojca. 

Naucz mnie wytrwale i regularnie rozważać Pismo Święte,

 bym mógł Cię poznać. czwartek, 20 stycznia 2022

Miłosierdzie

 WYSŁAWIJACIE  PANA , BO JEST DOBRY 

BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI  .
W piątek -Dzień Babci , w sobotę Dzień Dziadka .

Pamiętajmy o Nich w naszej modlitwie .

A żyjącym okażmy życzliwość i szacunek .

W piątek Msza św. do miłosierdzia Bożego

o godz. 15 00 .


środa, 19 stycznia 2022

Zaufanie Bogu i dobroć serca

"  Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre. " 


Bezinteresowność. 

To powinno być podstawą każdej relacji. 

Jeśli jakaś osoba naprawdę się o ciebie troszczy, 

więcej przyjemności sprawi jej to ,

jak ty się przez nią czujesz, a nie to, 

jak ona czuje się przez ciebie. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.
Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
Spokojny bądź wobec Pana i Jemu zaufaj.Być człowiekiem znaczy 

współdoznawać  i współcierpieć z innymi.

Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, 

ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem. 
Gdyby człowiek każdego dnia rzucał kwiatek na drogę

 swojego bliźniego, 

ulice ziemi wypełniłyby się radością.