piątek, 7 stycznia 2022

Chrzest Pański

 NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO 

09 stycznia 2022 r.  


Niedziela Chrztu Pańskiego


kończy okres Bożego Narodzenia. 

I trzeba powiedzieć, że to bardzo mocny akcent

na początku roku kalendarzowego!

Przymierze chrztu świętego jest objawieniem miłości,

która kocha do końca.

W chrzcie świętym Bóg dał nam WSZYSTKO,

czyli CAŁEGO SIEBIE!

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!


W tym tygodniu zapraszam do Świątyni Fatimskiej

katolickie rodziny na wspólną modlitwę i kolędowanie

na godz. 17 00 .


Program Kolędowy


Wtorek 11 stycznia 2022 r. godz. 17 00

ul. Rómmla 2 i ul Rómmla 4


Środa 12 stycznia 2022 r. - 17 00

ul. Konwaliowa , ul. Różana , ul. Sobisia i ul. Rómmla 3


Czwartek 13 stycznia 2022 r. r. - 17 00

ul. Czarnieckiego i ul. Kochanowskiego


Piątek 14 stycznia 2022 r. r. - 17 00

ul. Rómmla 8 , Rómmla 10 , Rómmla 5 , ul. Rómmla 7


Sobotę 15 stycznia 2022 r. r. - 17 00

ul. Tuwima , ul. Leśmiana , ul. Poświatowskiej ,

ul. Prusa , ul. Wyspiańskiego , ul. Nałkowskiej , 

 ul. Kasprowicza , ul. Reymonta