wtorek, 31 grudnia 2019

ROK Pański 2020

NOWY ROK PAŃSKI 2020 
Niech Was i wasze rodziny Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami , 
niech Was obdarzy swą łaską. 
Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech 
Was obdarzy pokojem”. 

Ks. Grzegorz i Ks. Mariusz  
sobota, 28 grudnia 2019

św. Rodzina z Nazaretu

Św. Rodzino z Nazaretu 
wspieraj nasze fatimskie rodziny „

Niedziela 29 XII 2019 r.   Rodzina – sanktuarium miłości

Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, 
odkrywamy podstawową zasadę życia – wzajemną miłość. 
Miłość jest istotą życia Rodziny z Nazaretu, 
w której centrum stoi Syn Boży Wcielony. 
W tej szkole życia pragniemy uczyć się budować
 jedność i szczęście naszych rodzin. 
Dziś szczególnie chcemy patrzeć na św. Józefa. 
Jego troska o rodzinę może nas budować. 
Święty Józef przede wszystkim słuchał głosu 
Boga i zawierzył Jego prorokom. 
Rozumiał, jak wielkie wartości niesie w sobie tradycja, 
co potwierdziło spełnienie się proroctw w jego życiu. 
Myślał tylko o Dziecięciu i Jego Matce. 
Historia życia Józefa i całej Świętej Rodziny uczy, 
że w życiu nie ma przypadków. 
W przeciwnościach mamy czynić to, 
co jest w zasięgu naszych możliwości, 
ale przede wszystkim zdać się na Boga. 
Posłuszeństwo jest najlepszą 
odpowiedzią na łaskę Bożą.

Proszę Cię, Panie, aby umacniała się moja miłość do Ciebie. 
Z Twoją pomocą pragnę konsekwentnie 
obdarowywać miłością najbliższych. 
Uświęcaj, Panie, moją rodzinę.
 

środa, 25 grudnia 2019

św. Szczepan

Pan jest Bogiem i daje nam światło. „

Święto św. Szczepana 


Opowiedzenie się za Jezusem i przyjęcie Go do swojego życia
 może wielu się nie spodobać. 
W XXI wieku co roku około 170 tys. ludzi ginie za wiarę w Jezusa. 
Kiedy On do mnie przychodzi,
 daje mi zapewnienie swojej obecności i opieki. 
Małe Dziecię to Bóg prawdziwy, który narodził się nie po to,
 aby przez chwilę uradować nas swoim przyjściem. 
Jego bycie Emmanuelem, Bogiem z nami, 
wyraża się w obietnicy, że będzie z nami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.
Chce być źródłem ludzkiej mocy, wyzwalać z lęku przed światem.
 Co mam czynić, aby Go nie zawieść? 
Postawa Szczepana, człowieka pełnego łaski i mocy,
 jest wskazówką. 
Mam ożywiać w swoim sercu gorące pragnienie
 bycia z Jezusem we wszystkim i na zawsze. 
A serce swoje napełniać łaską, obecnością Ducha Świętego, 
który jest darem Jezusa. 
Oto moja troska.

Ty, Jezu, przyszedłeś do mnie jak do swojej własności. 
Pragnę Cię dziś na nowo przyjąć i być wytrwałym na drodze wiary. 
Wiem, że podołam, bo Ty zawsze jesteś ze mną.

 


wtorek, 24 grudnia 2019

Boże Narodzenie

" Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Jezus Chrystus. " 

BOŻE NARODZENIE 2019  
Zachęcam Was Wszystkim moi kochani Parafianie
do drobnych gestów braterskiej miłości i życzliwości
względem otaczających nas ludzi.
Przyjmijcie serdeczne słowa życzeń 
od Waszych Duszpasterzy Fatimskich ,
aby uśmiech dodawał sił do niesienia ciężaru
codziennych obowiązków, 
przywracał chęci do pracy.
Niech te przeżywane przez nas Święta Bożego Narodzenia 
napełnią nas nową siłą do codziennego życia 
klimatem świątecznej radości.
Niech niosą radość i pokój  wszędzie tam, gdzie będziecie.
Niech spotka Was wiele gestów wdzięczności od sąsiada,
przyjaciół , wiele serdeczności i miłości od całej rodziny.
Niech Dobry Bóg darzy Was Wszystkich swoim
 nieustannym Błogosławieństwem i mocą.
A Matka Najświętsza Maryja, nasza Fatimska Patronka
na ścieżce Waszego życia niech nieustannie 
towarzyszy  Wam jako najlepsza Opiekunka i Pomoc.
 
Szczęść Boże!

Ks. Grzegorz i Ks. Mariusz   
 

Wigilia

" Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, 
 a rano ujrzycie Jego chwałę."

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA  
 Módlmy się.  

Panie Jezu, prosimy Cię, 
przyjdź rychło i nie zwlekaj, niech radość 
z Twojego przybycia podniesie na duchu wszystkich, * 
którzy pokładają nadzieję  w Twojej łaskawości. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
PASTERKA 

Tradycyjnie o Północy Pasterka.
 W tym roku serdecznie Was 
zapraszamy na Pasterkę do Nowej 
Świątyni Fatimskiej .
Do Świątyni Fatimskiej wchodzimy
 od strony budowy   jednym wejściem .
piątek, 20 grudnia 2019

Wiara św. Józefa

IV NIEDZIELA ADWENTU 

" Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi..."

22 XII 2019 r.  
Zdarza się, że szlachetne plany zostają nagle zburzone. 
Pojawia się wtedy bunt i niezrozumienie, nawet w formie modlitwy. 
Czy jednak idzie za nią posłuszne wypełnianie tego, co Bóg zamierzył?
 Sytuacja Józefa była podobna. 
Jego życie legło w gruzach. 
Był zaręczony z Maryją, a tu okazało się, że zanim zamieszkali razem, 
znalazła się w stanie błogosławionym. 
Czy możemy sobie wyobrazić jego udrękę, a nawet rozpacz? 
 Górę wzięła jednak miłość do Maryi i posłuszeństwo wobec Boga. 
Miłość do Małżonki kazała mu szukać rozwiązania,
 które obroniłoby Jej godność i cześć, 
nawet kosztem uznania go za tchórza. 
Zaufanie Bogu wyrażone w posłuszeństwie wiary 
przezwyciężyło wszelki lęk. 
Wiara św. Józefa to droga milczenia,
 zasłuchania w Boże słowo, 
mężnego posłuszeństwa Jego zamiarom.

Duchu Święty, podtrzymuj we mnie stały dialog z Bogiem,
 abym potrafił w ciszy serca usłyszeć Słowo,
 zaufać Mu i mężnie iść drogą zamiarów,
 jakie dobry Ojciec ma wobec mnie.  


 

piątek, 13 grudnia 2019

Trwajmy mocno przy Bogu

BĄDŹMY WIERNI DNIOWI  PAŃSKIEMU 
NIEDZIELA DLA BOGA I RODZINY 
"PAMIĘTAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ "

15 XII 2019 r. 

Wielkość Jana Chrzciciela

Jezus daje świadectwo o wielkości Jana Chrzciciela, 
który doskonale wypełnił misję przygotowania
 ludzkich serc na Jego przyjście. 
Jan Chrzciciel szedł drogą całkowitego ubóstwa i zapomnienia o sobie. 
Żył tak, aby nie przysłonić sobą Jezusa. 
A przecież pociągając innych radykalizmem swojego życia, 
łatwo mógł stać się przywódcą. 
On natomiast wiernie szedł drogą wyznaczoną mu przez Boga. 
Realizował Jego plan, a nie swoją wizję. 
Konsekwentnie wskazywał na Jezusa, 
również spójnością swojego życia, słów i czynów. 
Prostować drogi na przyjście Mesjasza to solidnie 
 wypełniać swoje powołanie, budować jedność życia 
wiary w codzienności, starać się o zgodność czynów ze słowami. 
Tak postępował Jan Chrzciciel, dlatego Jezus daje go za przykład wiary, 
która nie uległa zwątpieniu. 
Jednocześnie Jezus pokazuje wielkość tych,
 którzy mają udział w królestwie, które zapoczątkował.
 Nie mierzy się jej zasługami, lecz przyjaźnią z Jezusem.

Wspomagaj mnie, Panie, stale swoją łaską,
 abym mógł być Twoim świadkiem przez jedność 
mojego życia oddanego Tobie. 
Daj mi pokorę, abym nigdy nie przesłaniał Ciebie innym.
niedziela, 8 grudnia 2019

Rekolekcje


"Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie."
  11 - 12 - 13 XII 2019 r. 

Od środy do piątku rekolekcje adwentowe .
Msze św. dla wszystkich z nauką o godz. 9 00 i 17 00 .
Uczniowie ze wszystkich klas VI – VII – VIII 
przygotowujący się do sakramentu bierzmowania 
przychodzą na rekolekcje na godz 17 00 .
Również zapraszamy rodziców tych uczniów .
Spowiedź św. w czwartek 
od godz. 8 00 i popołudniu od godz. 16 00 .
 
sobota, 7 grudnia 2019

II Adwetowa Niedziela

II NIEDZIELA ADWENTU 
 
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
 
08 XII 2019 r.

" «Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. . „
Maryja to ważna osoba w planie zbawienia. 
Wszystko, co się dokonało, opiera się na mocy Bożej łaski. 
W przypadku Maryi była to łaska uprzedzająca, 
która zachowała Ją od grzechu. 
A w moim przypadku to łaska wspomagająca, która
 umożliwia podążanie drogą woli Bożej. 
Idę razem z Maryją. 
Niepokalane Poczęcie napełnia sensem całe 
adwentowe oczekiwanie. 
 Patrzę na Maryję, uczę się od Niej i proszę Ją, 
abym tak jak Ona potrafił uwierzyć, 
że Słowo także we mnie chce stać się życiem. 
Radość i pokora Maryi poszerzają moje adwentowe horyzonty. 
Nie da się przejść Adwentu bez Niepokalanej. 
Razem z Nią walczę o czystość serca, 
gotowego na przyjęcie Mesjasza.

Uwielbiam Cię, Panie, za dar Niepokalanej. 
Dziękuję Ci, Dziewico Niepokalana, 
że reprezentujesz mnie przed Bogiem. 
Pomóż mi swoją matczyną opieką 
owocnie przeżyć czas Adwentu.