sobota, 28 grudnia 2019

św. Rodzina z Nazaretu

Św. Rodzino z Nazaretu 
wspieraj nasze fatimskie rodziny „

Niedziela 29 XII 2019 r.   Rodzina – sanktuarium miłości

Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, 
odkrywamy podstawową zasadę życia – wzajemną miłość. 
Miłość jest istotą życia Rodziny z Nazaretu, 
w której centrum stoi Syn Boży Wcielony. 
W tej szkole życia pragniemy uczyć się budować
 jedność i szczęście naszych rodzin. 
Dziś szczególnie chcemy patrzeć na św. Józefa. 
Jego troska o rodzinę może nas budować. 
Święty Józef przede wszystkim słuchał głosu 
Boga i zawierzył Jego prorokom. 
Rozumiał, jak wielkie wartości niesie w sobie tradycja, 
co potwierdziło spełnienie się proroctw w jego życiu. 
Myślał tylko o Dziecięciu i Jego Matce. 
Historia życia Józefa i całej Świętej Rodziny uczy, 
że w życiu nie ma przypadków. 
W przeciwnościach mamy czynić to, 
co jest w zasięgu naszych możliwości, 
ale przede wszystkim zdać się na Boga. 
Posłuszeństwo jest najlepszą 
odpowiedzią na łaskę Bożą.

Proszę Cię, Panie, aby umacniała się moja miłość do Ciebie. 
Z Twoją pomocą pragnę konsekwentnie 
obdarowywać miłością najbliższych. 
Uświęcaj, Panie, moją rodzinę.