piątek, 20 grudnia 2019

Wiara św. Józefa

IV NIEDZIELA ADWENTU 

" Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi..."

22 XII 2019 r.  
Zdarza się, że szlachetne plany zostają nagle zburzone. 
Pojawia się wtedy bunt i niezrozumienie, nawet w formie modlitwy. 
Czy jednak idzie za nią posłuszne wypełnianie tego, co Bóg zamierzył?
 Sytuacja Józefa była podobna. 
Jego życie legło w gruzach. 
Był zaręczony z Maryją, a tu okazało się, że zanim zamieszkali razem, 
znalazła się w stanie błogosławionym. 
Czy możemy sobie wyobrazić jego udrękę, a nawet rozpacz? 
 Górę wzięła jednak miłość do Maryi i posłuszeństwo wobec Boga. 
Miłość do Małżonki kazała mu szukać rozwiązania,
 które obroniłoby Jej godność i cześć, 
nawet kosztem uznania go za tchórza. 
Zaufanie Bogu wyrażone w posłuszeństwie wiary 
przezwyciężyło wszelki lęk. 
Wiara św. Józefa to droga milczenia,
 zasłuchania w Boże słowo, 
mężnego posłuszeństwa Jego zamiarom.

Duchu Święty, podtrzymuj we mnie stały dialog z Bogiem,
 abym potrafił w ciszy serca usłyszeć Słowo,
 zaufać Mu i mężnie iść drogą zamiarów,
 jakie dobry Ojciec ma wobec mnie.