czwartek, 31 maja 2018

Świętowanie

OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY 

Boże Ciało w fatimskiej rodzinie .

Zdjęcia wykonał lektor Kacper Łyko 


Błogosławione Wasze stopy które zmierzały dziś

na spotkanie z Bogiem by uczcić tajemnicy naszej wiary .

Tajemnicę obecności Boga w Najświętszym Sakramencie .


Błogosławione usta zwiastunów Dobrej Nowiny o zbawieniu .


Błogosławiony Lud Boży ..Fatimski ...

Zgromadzony na Świętej Ofierze Ciała i Krwi Pańskiej

jaką  jest Najświętsza Eucharystia .
Panie dobry jak chleb bądź uwielbiony od naszej 
fatimskiej rodziny , bo ty do końca nas umiłowałeś .Kochani  przez kilka tygodni próbowałem się przyjrzeć,

którymi ulicami naszej Parafii i naszego 
pięknego miasta Kłobuck przechodzi Jezus.


Rozmawiałem z ludzi, którzy
 przez cały rok mają to we krwi ,

aby nieść dobro .

Rozmawiałem z ludźmi, którzy rozdają dobre słowa i serce.

Wierzcie , że takich ludzi pośród nas jest bardzo wielu .

To dzieci ,  młodzież  , ludzie w sile wieku , starsi i często
 ludzie  w podeszłym wieku

To Babcie i Dziadkowie , 
to piękne małżeństwa katolickie ,

to wasi synowie i córki .

Nie są to ludzie pyszni ,

zarozumiali , nie są to egoiście i karierowicze .

Są to ludzie którzy jeszcze mają wartości ,

zasady i szacunek do słowa .

A przez to wyraża się również szacunkiem 
do Boga i ludzi .Ale dlatego, że są dobrzy ludzie pośród nas ...

, trzeba, żebyśmy dzisiaj tu byli.

Bo Jezus idzie tam, gdzie jest miłość.

Tam jest zawsze.

Idzie tam, gdzie się człowiek nad człowiekiem pochylił,

gdzie okazał mu trochę serca,

gdzie mu pomógł. Tam jest Jezus. (…)

Idzie tam gdzie Mu ludzie -MIESZKAŃCY - 
poszczególnych ulic z wiarą przygotowali ołtarze ,
 aby Bóg mógł na chwile zatrzymać się

w Białej Hostii.


Może by się dzisiaj trzeba było zapytać

o Boga w nas,

w naszych chrześcijańskich rodzinach .

O to, dlaczego Go czasem jest mało.
Mówimy, że w niedzielę jest nas za mało.

Bo wielu chrześcijan jest leniwych duchowo

w oddawaniu czci Bogu 
przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

I to prawda.

Widzimy to w sąsiedztwiew blokach i na Osiedlach .Zapytajmy się, w jaki sposób mógłby

On - Chrystus  w nas być bardziej,

więcej.?

Oby Boga było więcej,

w domach szkołach , na ulicach i  w pracy. 
 Proszę Was dzisiaj,

Siostry i Bracia, gdy za chwilę stąd odejdziemy,

odejdźmy trochę lepsi .

Sprawmy, by Eucharystia,

jak mówił św. Jan Paweł II,

była formułą naszego życia,

sposobem, w jaki my istniejemy.

Byśmy umieli tęsknić za tym pokarmem i za tymi 
słowami które my kapłani wypowiadamy 
 
"Bierzcie, to jest Ciało moje". 
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, 
dał im, i pili z niego wszyscy. 
I rzekł do nich:
 "To jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wylana."

 

Byśmy umieli się pochylić trochę nad człowiekiem,

czasem aż do jego nóg,

by mógł w ogóle być człowiekiem.

Byśmy umieli trochę rozdać siebie,

byśmy umieli dzielić  się dobrem ...

Byśmy się nie zamykali we własnej przestrzeni.

Byśmy nauczyli się pokory ...


Tak bardzo nas Bóg kocha , 
aż tak,

jak w Jezusie pokazał.

Nie można Go przyjmować, nie stając się Nim.

Nie można Go przyjmować tylko jako czegoś dla siebie.

Nie można!

Nie można wracać od Komunii św.

i nie próbować Nim- Chrystusem - aby stawać się lepszym ,
nie sobą, 
 
trochę bardziej kochać. 
 

I trochę mniej myśleć o sobie. Dzielmy się wiarą jak chlebem,
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się nim z ludźmi dzielić

Chleba tego nie zabraknie
Rozmnoży się podczas łamania
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości działania

Nikt nie zapala lampy,
By ją schować pod korcem
Skoro Bóg nas światłem natchnął,
Trzeba z tym światłem iść w drogę

Odrzućmy zwątpienia i trwogę
I choć świat śmieje się z proroków
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu .


Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.
Dziękujemy  wszystkim, którzy włączyli się we wspólne świętowanie uroczystości Bożego Ciała , dając żywe świadectwo swojej wiary w Boga i przynależności do Kościoła świętego .

Dziękujemy wszystkim za modlitwę , za przygotowanie Ołtarzy ,

za asystę liturgiczną , górniczą i żołnierską .

Młodzieży za niesie figurki Fatimskiej a dzieciom za sypanie kwiatów .

Zespołowi Fatimskiemu i lektorom za śpiew .

Szczęść Boże . 
Fatimscy Duszpasterze.