wtorek, 31 sierpnia 2021

Nowe obowiązki

 " W IMIĘ BOŻE "

Nowy rok szkolny i katechetyczny  . Spowiedź św. 01 września 

rano 7 30 do 8 00 i popołudniu 16 30 do 17 00 

Msza św. godzina 8 00 i 17 00  


W Imię Boże” – właśnie te słowa przed wojną

w polskich szkołach

pisano na pierwszych stronach zeszytów.

W taki sposób uczniowie zawierzali swą przyszłość Panu Bogu ,

pokornie przyznając, że bez Boga ani do proga.

Człowiek, który pokłada ufność w Bogu nie musi się martwić,

że zabraknie życiodajnej łaski Boga.

Ale bez Boga zdanym się jest na kaprysy losu...

Dlatego powierzamy dziś siebie Opatrzności Bożej .

Aby Bóg udzielał nam swojego błogosławieństwa .

Nowy zeszyt, nowy rok szkolny i katechetyczny ,

całą swą przyszłość

prawdziwy chrześcijanin rozpoczyna z Bogiem,

w Imię Boże – dlatego tutaj jesteśmy  w Świątyni Fatimskiej .

Dzisiaj w całym naszym kraju odbywają się uroczyste apele z okazji 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.

W pierwszy wrześniowy poranek przy szkołach jest tłoczno: 

uczniowie, nauczyciele, rodzice

Dzwonek zawoła dzieci i młodzież na lekcje,

podczas których będziecie zdobywać nowe 

informacje i ciekawe odkrycia

Modlimy się o potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży,

proszą o zesłanie darów Ducha Świętego na tych,

kto przystępuje do nauki, aby nowy rok szkolny

był owocny nie tylko w nauce,

ale też w poznawaniu Boga i Jego prawd.

Już pierwszy dzwonek szkolny za niedługo zadzwoni.

Zapełnią się korytarze i sale.

Życie powróci do szkół.

Dziecięce głosy i młodzieńcze zaciekawienia

poszukują dla siebie odpowiedniej przestrzeni,

zwłaszcza w sercach osób dorosłych.

I to wszystkich.

W jakiejś bowiem mierze wszyscy dorośli mamy coś do zrobienia,

aby pomóc kolejnym pokoleniom wzrastać w wiedzy i rozwijać się 

duchowo, kształtując coraz to piękniejsze charaktery.

Byśmy byli dobrymi ludźmi , którzy kochają Boga i człowieka .

Byśmy wspólnie  budowali cywilizacje miłości i pokoju 

jak nam przypominał polski święty papież Jan Paweł II . 

Życzę wszystkim dobrego startu ….

Niech nam dopomaga Matka Boża Fatimska ,

której opiece na początku 

nowego roku szkolnego i katechetycznego 

powierzam wszystkie nasze szkoły, 

wszystkich nauczycieli i wychowawców, 

dzieci i młodzież z rodzicami. 

Życzę Bożego błogosławieństwa na cały rok szkolny .


Ks. Grzegorz niedziela, 29 sierpnia 2021

Są pośród nas...

 "Przyjaciele są jak anioły..."


"Przyjaciele są jak anioły, 

które stawiają nas na nogi, 

kiedy nasze skrzydła zapomniały jak się lata."

Nie istnieje żaden początek ani koniec...

Dzień wczorajszy jest historią.
Dzień jutrzejszy - tajemnicą.
Dzień dzisiejszy jest - darem.

Nigdy nie oceniaj zbyt nisko swoich czynów. 

Jednym drobnym gestem, 

możesz odmienić życie innej osoby. 

Na lepsze lub na gorsze.

 Bóg stawia nas na czyjejś drodze,

 abyśmy w jakiś sposób wpłynęli na życie innej osoby. 

Szukaj Boga w innych.
Nasz fatimski Orędownik


 „Bo jak śmierć potężna jest miłość i przyjaźń „


Msze św. wstawiennicze Kacperka Naumienia 

naszego fatimskiego "  Małego Apostoła "


ŚRODA  01  IX  202r.

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia

od Wychowawczyni Danuty Słomian z mężem i dziećmi

PIĄTEK 03 IX  2021 r.

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia

od Przedszkola Gminnego nr 4 Kłobuck

Zapraszam na wspólną modlitwę serca. 

Chwila

" Oto sztuka życia."
Każdą chwilę życia,
pomyślną jak i niepomyślną,
uczynić czymś jak najlepszym -
oto sztuka życia
i właściwy przywilej rozumnej istoty.

Bądź człowiekiem .
piątek, 27 sierpnia 2021

Serce

Być blisko Boga sercem "

Niedziela 29 sierpnia 2021 r.   

Patrząc na otaczający nas świat,

widzimy przede wszystkim to, co zewnętrzne.

Podobnie postrzegamy drugiego człowieka.

Bóg jednak widzi inaczej.

Patrzy na serce, przenika je.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii znowu

 konfrontuje się z faryzeuszami i ich 

zewnętrzną religijnością.

Uświadamia ich i nas,

że relacja z Bogiem to nie tylko czczenie Go wargami.


Ważna jest bliskość serca.

Jezus idzie jeszcze bardziej w głąb.

Przypomina, że to z wnętrza,

z serca ludzkiego pochodzi to wszystko,

co jest złem i rani człowieka.

Dlatego jeśli pragniemy,

aby świat był lepszy,

musimy zmienić coś we własnym sercu.Jezu, przepraszam Cię,

że tak wiele słów i modlitw wypowiadam tylko wargami.


czwartek, 26 sierpnia 2021

Szlachetność serc


" Dostrzec  światełka ludzi szlachetnych."

Szlachetne życie. 


Stała obecność łagodności i dobrego humoru jest tym, 

co sprawia, iż nasza wiara nie przestaje być radosna. 

Szlachetność jest w każdej dziedzinie 

codziennego życia znakiem tego, 

że wiara przenika najbardziej zwyczajne zajęcia:

 od gotowania i krótkich rozmów, poprzez opowiadanie bajek, 

przyjaźń , łowienie ryb, hodowanie zwierząt i roślin, 

aż po uprawianie sportów, słuchanie muzyki, 

czytanie książek, wychowywanie dzieci - wszystkie te miejsca,

 w które wsiąka zło i które prześwietla łaska. Nawet w dobie dominacji próżności i chciwości, 

zazdrości i braku kultury osobistej  

 nie musimy daleko szukać, 

by dostrzec światełka ludzi szlachetnych. 

Jeśli nie mielibyśmy żadnego innego celu, 

to życie dla dobra takich osób

 byłoby celem wystarczającym.


poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Jasna Góra

 UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 

26 sierpnia 2021 r.  

Uroczysta Msza św. o godz. 17 00 

Nasza codzienna Kana Galilejska

Dzisiejsza Ewangelia opisuje pierwszy cud, 

jakiego dokonał Jezus w czasie 

swojej publicznej działalności: 

przemienił wodę w wino. 

Wydarzenie to odkrywa przed nami prawdziwy

 cel posłannictwa Jezusa, 

jakim jest przemiana ludzkich serc – przemiana nas, 

grzeszników,  w świętych. 

Jezus pragnie nas zbawić, chce, 

aby nasza radość była pełna. 

Jednak to od nas zależy, czy tak się stanie. 

Aby mieć udział w tej radości,

 trzeba przede wszystkim zaprosić Jezusa do naszego życia,

 tak jak został zaproszony na wesele. 

A następnie należy Mu zaufać i uczynić wszystko, 

cokolwiek nam powie – jak podpowiada Maryja.Jezu, Maryjo, zapraszam Was do swojej codzienności, 

abym i ja doświadczał wciąż cudu przemiany.