piątek, 28 maja 2021

Miłość

 UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

NIEDZIELA 30 V 2021 r.  


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślony przez matkę lub ojca

 na czole syna lub córki, któremu towarzyszą słowa: 

„Niech Cię Bóg prowadzi”. 

I przywodzą na myśl właśnie Trójcę Świętą. 

Tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas wezwaniem i zadaniem,

 abyśmy uczyli się właściwie budować naszą więź z Bogiem,

 a także nasze wzajemne więzi i relacje. 

Błogosławiony Stefan Wyszyński często mówił, 

że nasze życie wspólnotowe, społeczne powinno być

 odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Przenajświętszej. 

Wypełnione miłością, więzią, jednością i pokojem.Chwała Tobie, Trójco Przenajświętsza! 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!środa, 26 maja 2021

Matka

 JEST TAKIE IMIĘ NA ŚWIECIE...

DZIEŃ  MATKI   
Jest takie imię na świecie, 

Znane już dziecku małemu,

 To imię najdroższe — Matka,

 Najmilsze sercu każdemu, 

Mamo, kochana Mamo, 

Jak trudno mi myśl ubrać w słowa,

 By miłość Twoją wyśpiewać, 

Ludzka niezdolna jest mowa. 

Do kogo Cię Mamo porównać? 

Jak Ci powiedzieć co czują? 

Na widok Twój bowiem Mamo, 

Serce się bardzo raduje. 

Jak dobrze mi Mamo jest z Tobą, 

Gdy jesteś tuż obok mnie, 

I wszystkim mówiłbym wokół, 

Że bardzo kocham Cię. 

Przed Tobą pragnę uklęknąć,

 Całować chcę Twoje dłonie, 

To będzie prawdziwe szczęście. 

Ocierać pot z Twoich skroni. 

Dziękuję Ci Mamo za wszystko, 

Za uśmiech, matczyne pieszczoty, 

Za to, żeś Matką moją, 

Bądź dla mnie klejnotem złotym.
piątek, 21 maja 2021

Przyjdź

 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  

NIEDZIELA 23 VI 2021 r.  


Duch Prawdy i Jego dary

Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle 

nam Wspomożyciela – Ducha Świętego. 

On nad nami czuwa i do każdego z osobna przemawia, 

ale żeby Go usłyszeć, musimy na chwilę się 

zatrzymać i spotkać z Nim na modlitwie. 

On uczy prawdy o naszym życiu. 

Daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego powołania. 

Dzięki Jego darom możemy wykonać zadania, 

które Bóg nam przygotował. 

Dlatego otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i każdego 

dnia prośmy Go o dary: 

mądrości, rozumu i rady, męstwa, umiejętności, 

pobożności i bojaźni Bożej… 

Nie ograniczajmy Ducha Świętego w działaniu, 

a będziemy świadkami zaskakujących cudów!Duchu Święty, przyjdź! 

Rozpal moje serce ogniem Twojej miłości. 

Oświeć swoim światłem moje sumienie.


Hymn do Ducha Świętego  
Sekwencja do Ducha Świętego 
poniedziałek, 17 maja 2021

Święty Papież

 ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ ...

18 V 1920 - 18 V 2021 

Słowa i życie św. Jana Pawła II stanowią dla wielu osób 

źródło inspiracji i natchnienia.

Mają w sobie głębię i siłę.

Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy.

Zatrzymaj się na chwilę i oddaj refleksji nad własnym życiem.

Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności,

jakie panują w naszych sercach.


Powiedz mi, jaka jest twoja miłość,

a powiem ci, kim jesteś.


Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,

czyniąc dobrze drugiemu,

tylko sam był dobroczyńcą.

Jest równocześnie obdarowywany,

obdarowany tym,

co ten drugi przyjmuje z miłością.

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, 
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. 
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, 
wołam w przeddzień Święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi: 
Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi!.

Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Cierpienie jest w świecie również po to, 
żeby wyzwolić w nas miłość, 
ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, 
których dotyka cierpienie.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. 
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. 
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. 
Nie można zdezerterować.
Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. 
To nas wyróżnia


Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: 
jestem miłowany, ja jestem miłowany. 
Ja, taki jaki jestem .

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu 
trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, 
które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym,
 którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. 
Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności 
zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.

Cierpienie nie jest karą za grzechy 
ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. 
Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości,
 która jest ostatecznym sensem wszystkiego,
 co na tym świecie istnieje .


Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, 
podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać .
Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, 
którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią,
 a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają .

Ewangelia (...) to proroctwo o człowieku. 
Poza Ewangelią człowiek pozostaje 
dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi .


Dlaczego potrzebujemy Chrystusa? 
Bo Chrystus objawia prawdę o człowieku,
o jego życiu i przeznaczeniu. 
Pokazuje, jakie jest nasze miejsce
przed Bogiem – jako stworzeń i grzeszników,
 jako odkupionych przez Jego własną śmierć i zmartwychwstanie,
 jako pielgrzymów do domu Ojca. 
Uczy nas najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego.


Hołd górali polskich św. Janowi Pawłowi II .
Moje Tatry  
Życie  Karola  

Barka   


piątek, 14 maja 2021

Niebo

 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata.

Niedziela  16 V 2021 r.  


Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,

a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami,

które jej towarzyszyły.


Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia .

My tak naprawdę nie świętujemy dzisiaj odejścia Pana Jezusa.

Dzisiaj jest Wielkie święto pozostania Pana Jezusa z nami.

On idzie do Ojca,

ale właśnie przez to będzie mógł być z każdym z nas

zawsze, wszędzie i aż do końca.

Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i

został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga”.

On otworzył nam niebo.

A w domu Ojca jest mieszkań wiele.

My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy.

Dlatego starajmy się żyć blisko Jezusa,

być Jego świadkami i dzielić się Jego miłością z bliźnimi.

I tak tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego staje się

dla nas źródłem prawdziwej radości.

Przypomina nam o czymś wielkim –

o tym, że istnieje niebo.

Niebo powinno się w nas objawiać.

Zmartwychwstały Pan chce nam ofiarować nowy język:

nie musimy mówić językiem agresji, wulgaryzmów,

złości, zazdrości i hejtu – możemy mówić językiem nieba,

językiem miłości i przyjaźni

Pan Jezus daje nam nowe serce:

nasze serce nie musi być zatrute jadem fałszu ,

nienawiści, agresji, rozgoryczenia –

może w nim panować radość,

pokój i miłość w Duchu Świętym.

Nie zgubmy w naszym życiu celu naszego

pielgrzymowania .

A jest nim NIEBO .