czwartek, 6 maja 2021

Z Bożą Matką


 Z MARYJĄ NIEŚMY BOGA W ŚWIAT  

Chodźcie nogami po ziemi, 

a sercem mieszkajcie w niebie .

Bądźmy zawsze radośni a czas minie szybko.

Naszym wsparciem są: 

radość, modlitwa i Komunia Św.

 Miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej 

Maryi Panny i bądźcie zawsze radośni, bardzo radośni.

Nie odkładajcie na jutro dobra, które możecie uczynić dzisiaj, 

ponieważ jutro może nie będziecie już mieli więcej czasu ...