poniedziałek, 20 stycznia 2020

Poszli za Nim

" Pan moim światłem i zbawieniem moim. "

Niedziela  26 stycznia 2020 r.

Uwięzienie Jana Chrzciciela było dla Jezusa znakiem
 rozpoczęcia Jego misji głoszenia Ewangelii bliskości Boga. 
Jezus nie działał sam. 
Do dzieła ewangelizacji zaprosił uczniów, 
tworząc z nimi wspólnotę życia. 
Co takiego miał w sobie Syn Boży, że apostołowie 
potrafili natychmiast pozostawić własne sprawy i bliskich, 
aby związać swoją przyszłość z Nim? 
Dziś Jezus spotyka każdego z nas uwikłanego 
w życiowe zmagania i codzienność. 
Prosi, abyśmy w świadczeniu o Nim wykorzystywali całe 
nasze dotychczasowe doświadczenie. 
On z prostych rybaków nie uczynił rabinów, 
 nauczycieli Prawa, lecz rybaków ludzi. 
Jakie moje doświadczenia pomogą mi być świadkiem Jezusa?

Jezu, oto ja, zanurzony w trud codzienności. 
Ufam Twoim obietnicom. 
To Ty czynisz mnie Twoim apostołem.  

piątek, 17 stycznia 2020

Jedność

Tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan.

Niedziela 19 stycznia 2020 r.   
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł:
 „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym powiedziałem:
«Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością,
 gdyż był wcześniej ode mnie». 
Ja Go przedtem nie znałem, 
ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 
aby On się objawił Izraelowi». 
 

niedziela, 12 stycznia 2020

Dzień Fatimski

DZIEŃ FATIMSKI 

13 I 2020 r. 

" O święta Maryjo , o Królowo nasza ,
racz Bogu przekazać nasza Miłość " 

  W poniedziałek 13 I  uroczysty Dzień Fatimski .
Zapraszamy na Eucharystię na godz. 17 00


 

piątek, 10 stycznia 2020

Chrzest

CHRZEST PAŃSKI  - NIEDZIELA 12 I 2020 r. 

 Jan zapowiadał przyjście Jezusa, 
ale sam też głęboko pragnął chrztu od Niego. 
Tymczasem Jezus zaskoczył Jana, prosząc, 
aby to on udzielił Mu chrztu jak wszystkim innym. 
Wiedząc, że ma przygotować drogę Jezusowi, 
 Jan ustąpił.
 My także możemy przeżywać podobne doświadczenie, 
kiedy w czasie modlitwy mówimy Jezusowi:
 „Panie, potrzebuję Twojego pocieszenia, umocnienia, uzdrowienia, przebaczenia, prowadzenia”, 
a Jezus mocą swojego Ducha prosi nas, 
aby pomimo naszej kruchości i słabości mógł przez nas pocieszać, 
umacniać, uzdrawiać, przebaczać, prowadzić. 
Jeśli się zgodzimy, 
to i nad nami otworzy się niebo Jego miłości i upodobania.

Jezu, jak bardzo mnie zadziwiasz i zaskakujesz,
 kiedy proszę Cię o coś, 
a Ty posyłasz mi osoby potrzebujące tego samego ode mnie.  

niedziela, 5 stycznia 2020

Królowie

" Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu. " 
To, co dajesz, mówi o tobie
Ewangelia mówi , że złożyli trzy dary, 
które objawiają potrójną tożsamość Dzieciątka. 
Złoto dla Króla, dla Syna Bożego. 
Kadzidło dla Kapłana Nowego Przymierza, 
który sam siebie złoży Ojcu w ofierze za nasze grzechy. 
Mirra dla Proroka miłości, 
który przez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie 
objawił nam,
 kim jest Bóg i jak bardzo nas kocha. 
Uroczystość ta przypomina o naszej 
tożsamości chrzcielnej:
 kapłanów, proroków i królów w Chrystusie. 
Bądźmy Jego chwałą!

Jezu, udziel nam łaski, abyśmy swoją postawą i czynami 
objawiał innym Twoją dobroć.

 

sobota, 4 stycznia 2020

Niedziela Adoracji

NIEDZIELA ADORACJI  05 I 2020 R.
 
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.


Prosimy Cię, Boskie Dzieciątko!–  o zrozumienie mądrości Boga objawionej w Twoim narodzeniu w betlejemskiej grocie –
–  o dar natchnienia aniołów, którzy pierwsi dostrzegli Cię na ziemi –
–  o prostotę postawy pasterzy, którzy w środku nocy przyjęli polecenie aniołów –
–  o miłość serca w ofiarowywaniu każdego daru –
–  o radość w spotkaniu z Tobą w świątyni –
–  o odwagę głoszenia światu wieści o Twoim narodzeniu –
–  o wytrwałość mędrców w poszukiwaniu Ciebie –
–  o mądrość ukrywania przed światem Twoich darów –
–  o macierzyńską mądrość na podobieństwo Maryi –
–  o zaradność Józefa w trudnych warunkach życia –
–  o pokój i szczęście ludzkiego życia –
 

piątek, 3 stycznia 2020

Pasterka

" Dziś się narodził Chrystus Pan,
Zbawiciel. "

PASTERKA W ŚWIĄTYNI FATIMSKIEJ  

" Dziękuję Wam za waszą Miłość – jesteście Miłością ."
 «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których sobie upodobał».


" Święta Bożego Narodzenia są dla nas wyjątkowym czasem,
kiedy wszyscy możemy być razem.
Bowiem cała rodzina może zebrać się przy 
odświętnie zastawionym stole,
wspólnie spędzać wolny czas,
rozmawiać ze sobą, wyrazić słowa
serdeczności i miłości, być Razem.
Święta Bożego Narodzenia,
to czas bycia razem
jako wspólnota Fatimska ."  

" W ludzką naturę mocno wpisana jest miłość.
Bo Bóg jest Miłością .
Chcemy kochać i być kochanym.
Nie może być inaczej, bo stworzeni jesteśmy 
na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością. "

To tak jak w pewnym wyznaniu,
skardze nastolatka :
Pragnąłem mleka, a dostałem butelkę ze smoczkiem.
Pragnąłem rodziców, a dostałem zabawkę.
Pragnąłem rozmowy, a dostałem telewizor…laptop i komórkę .”Chciałbym, by ta noc była przypomnieniem,
by kochać prawdziwie.
Zrozumieć, co w miłości jest najważniejsze.
Chcąc zrozumieć, co w miłości jest najważniejsze,
trzeba nam spojrzeć na Jezusa,
który jest dla nas wzorem miłości.Co widzimy? 
 
Syn Boży, chcąc nas zbawić, 
przyszedł do nas osobiście. 
Przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem.
Jak mówią słowa kolędy:
Bóg porzucił szczęście swoje 
Wszedł między lud ukochany 
Dzieląc z nami trudy i znoje:
Niemało, cierpiał niemało,
 Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami.”
Boże dziecię leżące w żłobie jest tego znakiem.
Leży tam Bóg osobiście a nie książka z instrukcją
obsługi zbawienia.Znakiem jest całe życie Jezusa i Jego śmierć na krzyżu.
Znowu Bóg umiera osobiście a nie ktoś w Jego imieniu,
 zamiast Niego i dlatego dla nas zmartwychwstał .
Dlatego bardzo Was proszę trwajcie i bądźcie wierni niedzieli
przez udział w niedzielnej Eucharystii .
Każdy Dzień Pański dla Boga i rodziny .
Gdybyśmy przyłożyli ucho do serca swojej żony, męża,
 matki, ojca czy dzieci, przyjaciół 
usłyszelibyśmy jak wołają wciąż
kochaj mnie”,
kochaj mnie”, “kochaj mnie”.
To jest najważniejsze.
Powinniśmy to usłyszeć, chyba, że już to zabiliśmy..


Bóg dał siebie, byśmy my dawali siebie.
Dawali siebie ludziom i dawali siebie Bogu.
I tu także ważne jest zrozumienie,
że Bóg chce nas.
Nie czegoś od nas, ale nas samych.
Może Bóg także pisze swoje wiersze, wyznania? 
Może napisał tak:
Pragnąłem spotkania, 
a dostałem twoje siedzenie w kościele.
Pragnąłem rozmowy, 
a usłyszałem odklepany pacierz.

Wielu ludzi jest zawiedzionych miłością.
Są rozczarowani
To często są wielkie dramaty wielu współczesnych rodzin
To czasem kończy się rozstaniem,
zniszczeniem małżeństwa ,rodziny.
Ludzie czasem o tym mówią,
czasem tylko płaczą.
Nie pozwólmy im płakać.
Nie bądźmy zawiedzioną miłością bliskich nam ludzi.
Naszych rodzin i przyjaciół .Niech te święta będą odnowieniem naszej miłości.
Miłość to coś więcej niż zastawiony stół, choinka i
Kevin sam w domu” obejrzany kolejny raz.
Miłość to my.
Dajmy bliskim siebie.

A Bóg?
Postawmy sobie jeszcze pytanie,
czy Bóg nie jest zawiedziony?
Czy nie jest zawiedziony naszą miłością?
Niech te święta będą naprawą naszej miłości do Niego.
Miłość do Boga i człowieka
Miłość to my.
Dajmy Bogu i bliźnim siebie.
Oczywiście nie tylko przez święta.
Gdybyśmy umieli i zechcieli przyłożyć swoje ucho do
Serduszka Bożego Dzieciątka ,
to w jego rytmie usłyszelibyśmy powtarzane
wciąż dwa słowa
kochaj mnie”, “kochaj mnie”,
kochaj mnie, człowieku”.