czwartek, 22 marca 2018

InformacjaZAPRASZA

 PO ODBIÓR WNIOSKÓW

 DLA UCZNIÓW KLAS IV i VII

ORAZ ZGŁOSZEŃ  i WNIOSKÓW DLA UCZNIÓW DO KLAS I

W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

 
Dyrekcja SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku uprzejmie przypomina , iż dnia 26 III 2018 r. w poniedziałek upływa termin składania zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej , czwartej i siódmej .
Pragniemy zaznaczyć , że złożenie dokumentów w odpowiednim terminie wpłynie na odpowiednie zaplanowanie ilości oddziałów , a tym samym zagwarantowanie bardzo dobrych warunków nauki dla uczniów w nowym roku szkolnym 2018 /2019 .