niedziela, 11 marca 2018

Dzień Fatimski


Maryjo Śliczna Pani z Fatimy wstawiaj się za nami „

13 III 2018 r. 


 MSZA ŚW. O GODZ. 17 00 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!
 

Wielki Post jest wyjątkowym okresem.
Doświadczamy największej miłości,
gdy życie to jasność, ale też ciemność.
Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy
 kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.”
Jak to rozumieć?
Bóg powołał nas do życia.
Chce być Tatą każdego człowieka i jak dobry Ojciec pragnie naszego szczęścia.
Dał nam Jezusa, by pokazać jak powinniśmy żyć piękną miłością.
Jezus kocha najlepiej.
Nie ocenia, wybacza, leczy i jest wrażliwy na każdego.
Bóg wyciąga rękę do każdego,
a szczególnie walczy o tych, którzy są na dnie.
Nie ma nic piękniejszego niż doświadczenie miłości, wtedy kiedy nie
można nic dać w zamian.
Dla każdego jest szansa, że w oczach Boga każdy jest ważny.
W czasie zbliżających się rekolekcji
Stańmy jako rodzina fatimska przed Bogiem , prośmy Go o pomoc,
a On będzie czynił cuda.
Da nam nowe życie. Bo Bóg kocha wszystkich.