sobota, 17 marca 2018

Zbawienie

Piąta Niedziela Wielkiego Postu 

18 III 2018 r. 

" Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste"
Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, 
Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu 
Jezusowi i litowali się nad Nim, 
ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. 
Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie,
 gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami oraz najpełniej objawiła się
 Boża miłość do każdego człowieka. 
Jeśli wierzymy tej miłości i pozwalamy się jej ogarnąć, 
stajemy się zdolni do tego, by rozpoznać i ukochać doświadczenie krzyża również w naszym życiu. 
A wtedy będziemy w nim widzieć już nie samo cierpienie, 
ale drogę, która przez umieranie dla siebie prowadzi nas do wydania plonu na życie wieczne.