piątek, 23 marca 2018

Niedziela Palmowa

NIEDZIELA PALMOWA  

 25 III 2018 R.  Wędrówka Jezusa dobiega końca. 
Zostanie w Jerozolimie, do której zmierzał całe swoje życie. 
Tu spełni się Jego misja.
Jezus mógł wejść do Jerozolimy na własnych nogach.
 On jednak chce, by wszystko zostało wypełnione. 
Dlatego posyła po osiołki. 
To na nich wjeżdża do miasta. 
Pokorny Jezus wjeżdża do miasta na pokornym zwierzęciu, by w pokorze przyjąć i przeżyć wszystko, co Go spotka.
 W twoim życiu też wszystko ma się wypełnić: 
radość i smutek, przyjemność i cierpienie, uśmiech i łzy. 
Na ile potrafisz zgodzić się na to?

Droga Jezusa jest trudna, choć chcesz iść za Nim. 
Może nieraz chcesz zawrócić, 
kiedy On wyraźnie pokazuje, że idzie do Jerozolimy. 
Wiesz dobrze, że tam Jego życie się dopełni. 
Umrze, powieszony na krzyżu. 
Mówisz sobie, że dla ciebie to za dużo. 
Zastanów się, jak Jezus mógłby ci pomóc
 w tej drodze za Nim?

Nie będziesz wiedział, jak przeżywać przyjemności, nie doświadczywszy również cierpienia.
 Nie da się śmiać pełną piersią, 
nie doświadczając wcześniej smutku. 
Nie można weselić się ze Zmartwychwstania, nie wjeżdżając wcześniej do Jerozolimy, by w niej umrzeć.

Poproś Pana, by nauczył cię przyjmować i przeżywać wszystko, co życie ci przynosi. 
Proś o łaskę jasnego kierunku życia – pójścia za Jezusem
 aż do końca!