czwartek, 31 grudnia 2020

Nowy Rok Pański 2021

"  Bóg miłosierny niech nam błogosławi."

Święto Bożej Rodzicielki NMP  

01 stycznia 2021 r.


Mądrość serca

Serce każdej matki może bardzo wiele 

powiedzieć o życiu jej dziecka. 

Jest skarbnicą wielu jego tajemnic, 

zapisem wszystkich chwil z jego życia,

 zarówno tych pięknych, przepełnionych radością,

jak i pełnych smutku, a nawet cierpienia. 

Serce Maryi jest również taką skarbnicą.

 Ona zachowuje to wszystko, 

co dzieje się wokół Jezusa, 

Dziecięcia narodzonego w Betlejem dla zbawienia świata. 

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki,

 kiedy w Kościele modlimy się o dar pokoju dla świata, 

uświadamiamy sobie prawdę, 

że Ten, którego Maryja nosi w swoim sercu, 

jest źródłem pokoju dla nas. 

Pokój w świecie to ogromny dar, 

ale jego źródłem i fundamentem jest ludzkie sumienie i pokój, 

którym obdarza człowieka Jezus.Maryjo, naucz mnie wrażliwości na wielkie 

sprawy Boże i tego, 

jak otworzyć serce na dar pokoju 

płynący od Dzieciątka Jezus.
W piątek Nowy Rok Pański 2021 .

Święto Bożej Rodzicielki NMP.

Msze św. jak w niedzielę : 

7 30 – 9 00 – 11 00 – 16 00

Spowiedź św. na każdej Mszy św. 

z racji I piątku miesiąca.

Życzenia noworoczne  


Niech Was Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami
Niech Was obdarzy swą łaską,
Niech zwróci ku Wam swoje oblicze
i niech Was obdarzy pokojem.”


Darem, na Nowy Rok 2021

którego potrzeba nam najbardziej, 

to Boże błogosławieństwo.

Ono przychodzi zawsze,

gdy wzywamy Bożego imienia. 

Boże błogosławieństwo to miłość i ludzka przyjaźń ,

to łaska Bożej opieki,  

to pokój serca, to inaczej szczęście. 

Boże błogosławieństwo to wreszcie sam Bóg,

obecny przy nas w dobrej i złej doli.


Dlatego najpiękniejszymi życzeniami,

jakie z głębi naszych   serc kapłańskich 

 pragniemy złożyć

 na Nowy Rok 2021

Wszystkim Rodzinom Fatimskim 

i naszym przyjaciołom 

są życzenia Bożego błogosławieństwa .

Z darem modlitwy 

Wasi Duszpasterze Fatimscy .
 środa, 30 grudnia 2020

Stary Rok 2020

 

"Modlitwa na zakończenie roku 2020 "W czwartek nabożeństwo na zakończenie 

Starego Roku

i Eucharystia o godz. 16 30 .


Panie,
na końcu tego roku chciałbym Ci podziękować
za wszystko, co od Ciebie dostałem.
Dziękuję Ci za życie i za miłość,
którą otrzymałem i którą dałem,
za kwiaty, powietrze i słońce,
za szczęście i za troski,
za to, co było możliwe
i za to, co nie było możliwe.
za to , ze mogłem z Ludem Fatimskim 
mimo zarazy  
 wkroczyć do Świątyni Fatimskiej .

Oddaję Ci wszystko, co w tym roku zrobiłem:
wykonaną pracę,
rzeczy, które wyszły spod moich rąk
i to wszystko, co zdołałem moimi rękami zbudować.

Powierzam Ci ludzi, którzy mnie kochają,
i których ja kocham,
moich nowych przyjaciół, tych, którzy są blisko,
tych, którzy się oddalili,
tych, którzy zakończyli swoje życie,
tych, którzy prosili mnie o pomoc
i tych, którym zdołałem pomóc,
tych, z którymi dzielę życie,
obowiązki, smutki i radości.

Dzisiaj, Panie, proszę Cię: wybacz mi
źle wykorzystany czas, 
wypowiadanie bezużytecznych słów, 
lekceważenie miłości.

Wybacz mi puste działania,
źle wykonane prace,
życie bez entuzjazmu,
poświęcanie zbyt krótkiego czasu na modlitwę,
moje zapominalstwo i to, że milczałem, 
kiedy należało mówić.
Pokornie proszę o Twoje przebaczenie.

Panie czasu i wieczności,
Twoje jest dzisiaj i jutro, przeszłość i przyszłość.
W perspektywie nowego roku,
który niebawem się zacznie,
powierzam Ci raz na zawsze
wszystkie te dni, które pozwolisz mi jeszcze przeżyć.

Dzisiaj proszę Cię dla siebie i dla moich bliskich
o pokój, szczęście,
siłę, odwagę,
miłosierną miłość i mądrość.

Chcę być codziennie pełen optymizmu i życzliwości.
Zamknij moje uszy na wszelki fałsz,
moje usta na kłamstwa, egoistyczne słowa
i na inne słowa, które mogą kogoś zranić.

Za to otwórz całe moje jestestwo na wszystko, co dobre,
żeby Twoje błogosławieństwo mogło napełnić mojego ducha
i żebyś rozsiewał je wokół mnie.

Napełnij mnie dobrocią i szczęściem,
by ci, którzy ze mną żyją,
mogli znaleźć w moim życiu coś z Ciebie.

Panie, daj mi szczęśliwy rok

i naucz mnie głosić moim życiem Twoje błogosławieństwa.

W imię Jezusa, amen.

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Życie

 "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu."

ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

28 XII 2020 r.  

Najważniejsze jest życie

U tronu Jezusa w żłobie i w chwale nieba

 są też Święci Młodziankowie, dzieci, 

które okrutnie zostały zamordowane z rozkazu Heroda. 

Także dziś na świecie wiele niewinnych dzieci jest zabijanych: 

w łonach matek, przez głód, choroby, niekończące się wojny. 

Niech nowo narodzony Zbawiciel inspiruje

 nas i wszystkich ludzi dobrej woli, 

by zawsze chronić i bronić życia dzieci. 

By bronić cywilizacji miłości przed cywilizacją śmierci . 

Niech miłość Józefa i Maryi – którzy nie bacząc 

na koszty i niedogodności, 

posłuszni woli Ojca uciekają do Egiptu i chronią Jezusa 

– będzie dla nas przykładem.Jezu, Ty stałeś się dzieckiem, 

abyśmy w każdym dziecku uczyli się odkrywać Twoją obecność. 

Dziękuję Ci za to.
sobota, 26 grudnia 2020

Święta Rodzina

"  Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 

napełniając się mądrością, 

a łaska Boża spoczywała na Nim."


Niedziela św. Rodziny z Nazaretu  .

27 XII 2020 r.  Dar rodziny

Bóg zechciał być dzieckiem, mieć rodzinę, wzrastać w niej, 

rozwijać się, dojrzewać do pełni człowieczeństwa. 

Około trzydziestu lat spędził Jezus w swoim domu rodzinnym. 

Trzy lata nauczał, w ciągu trzech dni nas zbawił. 

Te proporcje pokazują, 

że nasza codzienność jest dla Boga bardzo ważna. 

To w codzienności obdarzamy się miłością i przebaczamy

 sobie nawzajem. To w codzienności słuchamy Boga. 

Są też chwile szczególne, trudne. 

Dla Maryi był to moment zwiastowania,

 dla Świętej Rodziny – proroctwo Symeona. 

Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas 

ciągłą inspiracją w czynieniu naszej codzienności coraz 

piękniejszą i bardziej świętą.Jezu, który wzrastałeś w rodzinie ludzkiej, powierzam 

Ci moją rodzinę i rodziny całego świata.Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…
W  niedzielę  św. Rodziny z Nazaretu 

27 XII   rozpoczynamy

kolędowanie w naszej Rodzinie Fatimskiej w innej 

formie ze względu na pandemię.

Zapraszamy do Świątyni Fatimskiej

na wspólną modlitwę i kolędowanie :

Na sumę na godz. 11 00 : .

Rodziny z ulic 

11 - Listopada domki prywatne od Łobodna ,

ul. Beniowskiego , Dywizjony 303 ,  Sebyły .

I popołudniu na msze św. na godz. 16 00

Rodziny z ul. Harcerskiej , 

Przechodniej 10 i Rómmla 12 .piątek, 25 grudnia 2020

Męczennik

" Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".

Święto św. Szczepana męczennika  Narodziny dla ziemi i dla nieba

Paradoksy Ewangelii trwają dalej: 

Dzieciątko to Bóg, Król, Władca wszechświata. 

Tronem Jego jest żłób, a pałacem – stajnia. 

Wśród królewskiej świty najbliżej Zbawiciela są męczennicy. 

Pierwszym wśród nich jest wspominany 

dziś diakon Szczepan.

 Bóg rodzi się na ziemi, aby człowiek narodził się dla nieba. 

Szczepan oddał życie za wcielonego

 Boga i zmartwychwstałego Pana. 

Narodził się dla nieba jako pierwszy z męczenników. 

Zanim to uczynił, żył w głębokiej komunii ze swoim Panem,

 służąc Mu w ubogich i potrzebujących. 

Jego serce otwarte na Boga otworzyło 

mu niebo i ujrzał Jezusa Zmartwychwstałego 

po prawicy Ojca.Jezu, dziękuję Ci. 

Twój betlejemski żłóbek to dla mnie wciąż nowa

 lekcja miłości i służby.