piątek, 4 grudnia 2020

Dobre serce

 

Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja.

06 XII 2020 r. 

Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę.
Za wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa,
czuwaj nad nami wśród
wszelkich niebezpieczeństw,
abyśmy mogli bez przeszkód
kroczyć drogą wiodącą do zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Święty Mikołaju, 

racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. 

Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,

 siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.

Kieruj moimi krokami, 

ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom,

 a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. 

Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, 

jak Ty mu służyłeś.  Amen.


Historia św. Mikołaja  - film dla dzieci .