piątek, 11 grudnia 2020

Spotkanie

By nie rozminąć się z Bogiem "

Sobota 12 XII - II tydzień adwentu Bóg przychodzi w prostocie, pokorze, ubóstwie i ukryciu. 
Nie ma w Jego przyjściu nic z tryumfalizmu, 
za którym czasami tak przewrotnie tęskni serce człowieka. 
Podobnie poprzednik Słowa Wcielonego, 
Jan Chrzciciel, przyszedł w pokorze i ubóstwie,
 głosząc chrzest nawrócenia. 
I natychmiast, kiedy zaszła taka potrzeba, prostował, 
że to nie On jest oczekiwanym Mesjaszem. 
Dopóki nie przyjmiemy Bożego stylu za nasz własny,
 będzie nam bardzo trudno rozpoznawać, 
rozeznawać i przyjmować znaki czasu,
 a także akceptować Boże działanie w naszej codzienności. 
Co więcej, ryzykujemy, że jak uczeni w Piśmie i faryzeusze
 będziemy się po prostu z Bogiem
 rozmijać na naszych drogach życia.


Jezu, pragnę wciąż na nowo odnajdywać Cię w tym,
 co jest proste, ubogie i pokorne.