piątek, 4 grudnia 2020

Świadectwo codzienności

 

Bliskie już jest królestwo niebieskie. 

Uzdrawiajcie chorych....


SOBOTA 05 XII - I TYGODNIA ADWENTU

Być świadkiem królestwa

W Adwencie oczekujemy na powtórne przyjście 
Chrystusa. I przyjdzie On jako Pan panów i Król królów, 
jako sprawiedliwy Sędzia. 
Jednak, jak mówi nam Ewangelia, 
zanim to nastąpi, 
Jezus przychodzi do nas jako miłosierny Zbawiciel. 
Nie tylko sam nawiedza nasze miasta i wsie,
 ale posyła też do nas swoich uczniów i apostołów.
 Na mocy chrztu św. także każdy z nas jest uczniem Jezusa. 
Świat, nasi bliscy, ludzie, których spotykamy, 
oczekują na nasze świadectwo wiary, nadziei i miłości.
 Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy, z radością i entuzjazmem.

Jezu, pragnę, 
aby również moje świadectwo chrześcijańskiego życia 
mówiło innym o nadchodzącym królestwie niebieskim.