sobota, 26 grudnia 2020

Święta Rodzina

"  Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 

napełniając się mądrością, 

a łaska Boża spoczywała na Nim."


Niedziela św. Rodziny z Nazaretu  .

27 XII 2020 r.  Dar rodziny

Bóg zechciał być dzieckiem, mieć rodzinę, wzrastać w niej, 

rozwijać się, dojrzewać do pełni człowieczeństwa. 

Około trzydziestu lat spędził Jezus w swoim domu rodzinnym. 

Trzy lata nauczał, w ciągu trzech dni nas zbawił. 

Te proporcje pokazują, 

że nasza codzienność jest dla Boga bardzo ważna. 

To w codzienności obdarzamy się miłością i przebaczamy

 sobie nawzajem. To w codzienności słuchamy Boga. 

Są też chwile szczególne, trudne. 

Dla Maryi był to moment zwiastowania,

 dla Świętej Rodziny – proroctwo Symeona. 

Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas 

ciągłą inspiracją w czynieniu naszej codzienności coraz 

piękniejszą i bardziej świętą.Jezu, który wzrastałeś w rodzinie ludzkiej, powierzam 

Ci moją rodzinę i rodziny całego świata.Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…
W  niedzielę  św. Rodziny z Nazaretu 

27 XII   rozpoczynamy

kolędowanie w naszej Rodzinie Fatimskiej w innej 

formie ze względu na pandemię.

Zapraszamy do Świątyni Fatimskiej

na wspólną modlitwę i kolędowanie :

Na sumę na godz. 11 00 : .

Rodziny z ulic 

11 - Listopada domki prywatne od Łobodna ,

ul. Beniowskiego , Dywizjony 303 ,  Sebyły .

I popołudniu na msze św. na godz. 16 00

Rodziny z ul. Harcerskiej , 

Przechodniej 10 i Rómmla 12 .