poniedziałek, 14 grudnia 2020

Droga

 „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”.

Wtorek 15 XII  -  III tydzień adwentu 


Wszystko zaczyna się od wezwania Ojca:

"Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy.", 

to znaczy idź i pełń moją wolę. 

Pan Bóg w swoim ogromie miłości jaką darzy swój lud,

obdarzył go również wolnością. 

My jako lud Boży możemy powiedzieć "tak", 

lub iść swoją drogą; na własną rękę - bez Niego.