czwartek, 3 grudnia 2020

Wiara

 «Wierzycie, że mogę to uczynić?».

Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»."
Piątek 04 XII 2020 r. 

I Tydzień adwentu 


Jezus nie uzależnia cudu od swojej mocy,

choć jako Bóg jest wszechmocny.

 Uzależnia realizację cudu od pragnienia i wiary człowieka.

Niewidomi, nazywając Jezusa Synem Dawida,

już wyznają wiarę w Niego jako oczekiwanego Mesjasza.

Jezus jednak nie reaguje od razu,

niewidomi przez jakiś czas idą za Nim, wołając.

W ich położeniu było to bardzo trudne.

 Gdy wreszcie podchodzą do Jezusa,

On pyta ich o wiarę.

Co więcej, nie mówi

„Przejrzyjcie… Niech zostanie wam przywrócony wzrok”,

lecz „Niech wam się stanie według waszej wiary”.

Wielka musiała być ich wiara,  r

zdeterminowana i odważna, bo odzyskali wzrok.

Pragnę, Jezu, aby tegoroczny Adwent wzmocnił moją wiarę,

tak abyś mógł uczynić wszystko, co jest Twoją wolą wobec mnie.