czwartek, 3 grudnia 2020

św. Barbara

 BARBARA ŚWIĘTA O GÓRNIKACH PAMIĘTA

04 XII 2020 r. 

Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie, wszechmogący Boże,

święta Barbara, panna i męczennica,

która Tobie zawsze się podobała tak ze względu na czystość życia,

 jak również na wyznanie wiary w obliczu śmierci,

 abyś nam odpuścił grzechy nasze i udzielił łask,

o które Cię pokornie prosimy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Barbaro, panno i męczennico,

która tak bardzo ukochałaś niewinne życie,

 racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego,

Jezusa Chrystusa, czystość duszy.

Patronko konających, serdecznie cię proszę,

uproś mi w godzinie śmierci mojej doskonały

 żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże.

Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzę z tego świata,

ale rozgrzeszony i pokrzepiony

 Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymam ojcowskie

 przebaczenie i wiekuiste życie wśród świętych w niebie.

 Amen.