środa, 16 grudnia 2020

Rodzina

"  Należeć do rodziny Boga "

Czwartek 17 XII 2020 r.  
Liczby i numery były dla Żydów bardzo ważne. 

W genealogii przedstawionej przez Mateusza widzimy,

 że Jezus w linii prostej pochodzi od Abrahama. 

Trzy etapy po czternaście pokoleń, czyli dwa razy po siedem. 

Mamy więc w sumie sześć razy po siedem pokoleń.

Liczba siedem jest symbolem pełni, sześć to liczba skończoności. 

W szóstym dniu Bóg stworzył człowieka. 

Oprócz mężczyzn w rodowodzie Jezusa są wymienione cztery kobiety: 

Tamar, Rachab, Rut i żona Uriasza – Batszeba. 

Życie każdej z nich było naznaczone cierpieniem, grzechem, 

ale też odwagą, miłością, poświęceniem. 

Jezus przychodzi do wszystkich i wszyscy 

są objęci Jego zbawczą miłością. 

To On wnosi w naszą skończoność 

nieskończoność swojej łaski, 

miłości i prawdy.Jezu, Twój ród wciąż się powiększa,

 bo są w nim także Ci,

 którzy poszli za Tobą, 

tworząc nową rodzinę przyjaciół i uczniów. 

Cieszę się, że moje imię też jest w nim zapisane,

jak i moja historia.