środa, 2 grudnia 2020

Skała

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, 

można porównać z człowiekiem roztropnym, 

który dom swój zbudował na skale."CZWARTEK 03 XII

 I TYGODNIA ADWENTU


Nie wystarczy słuchać słowa Bożego, trzeba nim żyć. 

Jeśli tylko słuchamy, to tak jakbyśmy 

mieli najlepsze ziarno na zasiew, 

które jednak spoczywa w worku, bez szans na plony. 

W przypowieści Jezus przedstawił dwa domy. 

Obydwa doświadczyły tych samych przeciwności: 

deszczu, powodzi, wichru. Jeden ocalał, a drugi upadł, 

bo wszystko zależy od fundamentu. 

Drążenie w skale wiele kosztuje, jednak nadaje

 stabilność i bezpieczeństwo budowli 

wzniesionej na takim fundamencie.

 Jeśli nasze życie ma fundament w słowie Bożym, 

możemy przetrwać każdą nawałnicę. 

Do Boga zatem zbliża nas nie tyle mówienie:

 „Panie, Panie”, ile spełnianie woli Ojca.


Jezu, proszę Cię, ucz mnie każdego dnia

 czynić z woli Ojca 

sens i fundament mojego życia.