niedziela, 13 grudnia 2020

Proszę....


Jezu, proszę Cię o serce proste i szczere,

 abym szedł ufnie za Tobą przez życie."


Poniedziałek 14 XII - III tydzień adwentu 

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

 

Powołanie to zaproszenie przez Jezusa do nieustannego 

naśladowania Go, do współdziałania z Nim w zbawianiu świata. 

To jego cichy szept słyszany w głębi serca: 

Pomóż mi kochać ludzi, nie mam innych rąk niż Twoje. 

Dlatego dzisiejszy refren psalmu 

"Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami" 

winien być nieustanną prośbą powołanego skierowaną do Boga .

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Chociaż te ścieżki często mogą prowadzić w zupełnie 

inne miejsce niż byśmy się spodziewali.

 Bardzo często nawet tam, gdzie nie będziemy mile widziani.


Jezu, proszę Cię o serce proste i szczere, 

abym szedł ufnie za Tobą przez życie, 

a nie podważał Twojego autorytetu wobec innych.