poniedziałek, 28 czerwca 2021

Skała

 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 

PIOTRA I PAWŁA  

 «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Nasze życie chrześcijańskie realizujemy cum Petro et sub Petro,

 z Piotrem i pod władzą Piotra. 

Piotr jest skałą, czyli czymś trwałym i mocnym. 

Na tej prawdzie zasadza się pewność, 

że Piotr nas jednoczy wokół Chrystusa. 

Z postanowienia Chrystusa Piotr stał się fundamentem

 całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół. 

Ale to Bóg stoi na czele Kościoła, 

wybrani przez Niego pasterze to Jego pośrednicy tu, na ziemi. 

Dzisiaj wyznajemy, że Kościół jest apostolski, 

zbudowany na fundamencie apostołów. 

Ale my też należymy do wspólnoty Kościoła, 

jesteśmy za niego odpowiedzialni, więc słowa:

„Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. 

Na tej Skale zbuduję mój Kościół” 

Pan kieruje do każdego z nas.Jezu, chcę mieć swój udział w misji tworzenia Kościoła. 

Obdarz mnie swoją mocą.

WTOREK 29 VI 2021 r.

16 30 Nabożeństwo czerwcowe

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia

od wujka Mirosława Kmiecik z rodziną

+Piotra Myszka z racji im.

+ Remigiusza Kmiecik , który w wieku 2 lat zginął tragicznie wraz z rodzicami

+ Brygidę Frosztęga- Kmiecik Dariusza Kmiecik w wybuchu gazu

 w katowickiej kamienicy w 2014 r. od Marioli i Piotra
piątek, 25 czerwca 2021

Wiara

 Wiara niesie ocalenie.

Niedziela 27 VI 2021  r.

Dziś w Ewangelii słyszymy  o ludziach 

niezwykle zdeterminowanych – kobiecie

 cierpiącej na krwotok i przełożonym synagogi, 

któremu właśnie umarła córka.

 Kobieta wydała już wszystkie swe oszczędności na lekarzy, 

ale żaden z nich jej nie pomógł.

 Pomocy wokół szukał zapewne dla swej córki również Jair,

 ale jej nie uzyskał. Nie poddali się jednak, przyszli do Jezusa. 

Przyprowadziła ich wiara. Jak widać,

 Pan dopuszcza w życiu pewne sytuacje, 

w których pomóc może tylko On sam, a wszystko po to, 

abyśmy mogli zyskać jeszcze więcej. 

Ich postawa zachęca do pogłębienia 

wiary w uzdrowieńczą obecność Jezusa. 

Niezwykłe są też Jego słowa: „Dziecko nie umarło, tylko śpi”. 

Jezus śmierć nazywa snem.

 Może to uczynić, bo On jest życiem. 

Dotknijmy Go, bądźmy blisko Niego, a będziemy zbawieni.Jezu, proszę o wiarę w Twoją moc, 

wiarę większą od mojego lęku, o wiarę, która ocala.                                  

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Droga życia...

Nasza droga wiedzie przez ciasną bramę "


Jeśli chcemy żyć wiecznie z Bogiem, 

to powinniśmy wybierać ciasną bramę i wąską drogą, 

czyli pokładać ufność w Panu, 

wypełniać Jego wolę, być Jego uczniami. 

Szeroka brama i przestronna droga to życie bez wiary. 

To droga, która prowadzi do zguby.Panie, pokładam w Tobie ufność, 

chcę wypełniać Twoją wolę, być Twoim uczniem, 

prowadź mnie Twoją drogą.Nie zaczynaj dzisiejszego dnia  od rozpamiętywania

 wczorajszych zmartwień. 

Bądź ostrożny , gdy  coś mówisz  .

Słowa to potężna broń ,

 która może wyrządzić wiele krzywdy .


Bądźmy oazą , gdy człowiek zachwyca się życiem ,

także tym  , które  kosztuje wiele trudu.

Bóg jeden wie , co cię czeka. 

Bogactwem człowieka są : 

uśmiech , przyjazny gest  , 

pogodne słowo.  
piątek, 18 czerwca 2021

Ukojenie

 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Niedziela 20 VI 2012 r.   
Obecność Jezusa daje ukojenieJezus spokojnie śpi,

a uczniowie okazują się ludźmi małej wiary.

Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?”.

Czy nie jest to również pytanie skierowane do nas?


Ile razy w trudnych sytuacjach,

kiedy odczuwamy kruchość naszej ludzkiej kondycji,

brakuje nam wiary w to, że Bóg jest z nami.

Jezus ucisza szalejącą burzę i silny wiatr.

Jednak tak naprawdę ucisza w nas wszelki chaos,

nasze wewnętrzne burze.

Jezus pokonuje żywioły naszych grzechów.

Obecność Jezusa daje nam pewność życia.

Niesie wyciszenie i ukojenie.

Często w naszym życiu doświadczamy

 sztormów i gwałtownych wichrów.

 Bywa, że poddajemy się już na początku, 

załamując się, narzekając, płacząc. 

Jezus ukazuje nam w tym fragmencie, 

że pomimo beznadziejnych sytuacji warto trwać 

w dobrej wierze i nadziei, nie poddając się aż do samego końca.

To wiara oraz sumienna praca pomagają

 nam w osiągnięciu celu.


Uczniowie Jezusa zwątpili w Jego boskość, 

mimo tego że wcześniej dał im już o niej świadectwo. 

Jak wygląda twoje zaufanie do Jezusa? 

Boże, proszę Cię o wiarę, zaufanie i nadzieję, 

aby Duch Święty umacniał we mnie te Boże dary . 


Prowadź mnie Boże i nie pozwól mi 

wątpić w Twoje dzieło zbawienia.

Msze św. wstawiennicza Kacperka Naumienia 

zapraszamy do wspólnej modlitwy  NIEDZIELA 20 VI 2021 r.

9 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia od P. dr Danuty Ligęzy

PIĄTEK 25 VI 2021 r.

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia od koleżanek i kolegów

z kl. I A z rodzicami i wychowawczyni ze SP nr 1 im. Władysława Sebyły

NIEDZIELA 27 VI 2021 r.

11 00   Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia

od wujka Krzysztofa Kmiecik z rodziną


czwartek, 17 czerwca 2021

Godzina miłosierdzia

 JEZU UFAMY TOBIE  

18 VI 2021 r.  Msza św. do miłosierdzia Bożego 

godzina 15 00  

Zapraszamy 

wtorek, 15 czerwca 2021

Naucz mnie pokory.

Dobre czyny bez reklamy" 

16 VI 2021 r.  
W dzisiejszej Ewangelii  Jezus przypomina, 

że najważniejszym elementem 

uczynków pobożnych i dobrych są cichość,

 skrytość i pokora. 

Po pierwsze, dlatego że rozdajemy jałmużnę, 

modlimy się i pościmy nie po to,

 by budować nasz wizerunek wśród ludzi, 

ale by budować naszą relację z Bogiem. 

A Bóg zna serce człowieka, widzi w ukryciu. 

Dobrego czynu, a szczególnie czynu miłosiernego,

 nie zapomni.

 A po drugie, dlatego że jałmużna, modlitwa czy post

 powinny wynikać nie z wyrachowania, ale z serca,

 wypływać z miłości i tę miłość coraz bardziej w nas pogłębiać,

 tak żeby stało się to naszym stylem życia. 

Jesteśmy uczniami Jezusa, starajmy się Go więc naśladować

 – On jest miłością.Przenikasz i znasz mnie, Panie. 

Widzisz moje serce, życie i czyny. 

Naucz mnie skrytości i pokory.
 


ŚRODA 16 VI 202r.

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia

Zapraszamy na wspólną modlitwę serca. 

Dzisiaj mija trzy miesiące kiedy Kacperek 

odszedł od nas  do Nieba  . 

piątek, 11 czerwca 2021

Ziarno

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus.."

DZIEŃ FATIMSKI  - 13 VI 2021 r.    Bądźmy małymi ziarenkami

Jezus mówiąc, że rolnik po zasianiu ziarna 

nie ma wpływu na jego wzrost, 

tłumaczy nam, że aby wzrastało w nas królestwo Boże, 

nie wystarczy tylko nasza praca, potrzeba jeszcze łaski Bożej. 

Tak, bądźmy pokorni, bo nie wszystko zależy od nas. 

Ale sami też możemy być małymi ziarenkami dobra na tej ziemi. 

Uśmiechnijmy się do kogoś, pomóżmy drugiemu,

 a dobro będzie rozlewać się po świecie. 

Doceńmy to, co otrzymaliśmy od Jezusa, 

i nieśmy Go innym, 

współpracujmy z łaską Pana, 

a królestwo Boże będzie się rozrastać. 

Królestwo Boże jak to ziarnko gorczycy,

choć małe, jest odporne nawet na niekorzystne warunki.Panie Jezu, otwieram przed Tobą swoje serce. 

Ja też chcę być małym ziarenkiem królestwa Bożego.


NIEDZIELA 13 VI 2021 r. „Dzień Fatimski „

11 00 Msza św. do NMP Fatimskiej

Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia