piątek, 4 czerwca 2021

Dzień Pański

 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.


Niedziela  Adoracji 

06 VI 2021 r.    Bądź pozdrowiony, Jezu Chryste,

obecny w Najświętszej Eucharystii.


Jezu Chryste, zasiadający w niebie po prawicy Ojca,

Tyś nam powiedział, że celem naszego  życia jest dom Ojca.

Stałeś się do niego naszą Drogą i Przewodnikiem.

Zostając pośród nas w sposób niewidzialny,

zostawiłeś nam bardzo czytelne i pewne znaki.

Kierując się nimi zawsze będziemy szli prosto i do celu dojdziemy.

Zostawiłeś nam Kościół i w nim jesteś obecny.

Dałeś nam biskupów i kapłanów,

aby uobecniali Ciebie w naszym życiu i byli naszymi pasterzami.

Przez nich głosisz swoją Ewangelię,

dajesz się nam w sakramentach świętych.

Dałeś nam swoje słowo,

aby było światłem na ścieżkach naszego życia i naszą mądrością.

Dałeś sakrament pokuty,

abyśmy mogli wracać na proste drogi świętości.

Dałeś Eucharystię, aby nas karmić w drodze.

Dałeś wszystko, co jest nam potrzebne w drodze do nieba.

Dziękujemy za dary nieba i prosimy przyjmij nasze

intencje serca ….


Jezu ufamy Tobie . Amen