poniedziałek, 28 czerwca 2021

Skała

 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 

PIOTRA I PAWŁA  

 «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Nasze życie chrześcijańskie realizujemy cum Petro et sub Petro,

 z Piotrem i pod władzą Piotra. 

Piotr jest skałą, czyli czymś trwałym i mocnym. 

Na tej prawdzie zasadza się pewność, 

że Piotr nas jednoczy wokół Chrystusa. 

Z postanowienia Chrystusa Piotr stał się fundamentem

 całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół. 

Ale to Bóg stoi na czele Kościoła, 

wybrani przez Niego pasterze to Jego pośrednicy tu, na ziemi. 

Dzisiaj wyznajemy, że Kościół jest apostolski, 

zbudowany na fundamencie apostołów. 

Ale my też należymy do wspólnoty Kościoła, 

jesteśmy za niego odpowiedzialni, więc słowa:

„Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. 

Na tej Skale zbuduję mój Kościół” 

Pan kieruje do każdego z nas.Jezu, chcę mieć swój udział w misji tworzenia Kościoła. 

Obdarz mnie swoją mocą.

WTOREK 29 VI 2021 r.

16 30 Nabożeństwo czerwcowe

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia

od wujka Mirosława Kmiecik z rodziną

+Piotra Myszka z racji im.

+ Remigiusza Kmiecik , który w wieku 2 lat zginął tragicznie wraz z rodzicami

+ Brygidę Frosztęga- Kmiecik Dariusza Kmiecik w wybuchu gazu

 w katowickiej kamienicy w 2014 r. od Marioli i Piotra