wtorek, 15 czerwca 2021

Naucz mnie pokory.

Dobre czyny bez reklamy" 

16 VI 2021 r.  
W dzisiejszej Ewangelii  Jezus przypomina, 

że najważniejszym elementem 

uczynków pobożnych i dobrych są cichość,

 skrytość i pokora. 

Po pierwsze, dlatego że rozdajemy jałmużnę, 

modlimy się i pościmy nie po to,

 by budować nasz wizerunek wśród ludzi, 

ale by budować naszą relację z Bogiem. 

A Bóg zna serce człowieka, widzi w ukryciu. 

Dobrego czynu, a szczególnie czynu miłosiernego,

 nie zapomni.

 A po drugie, dlatego że jałmużna, modlitwa czy post

 powinny wynikać nie z wyrachowania, ale z serca,

 wypływać z miłości i tę miłość coraz bardziej w nas pogłębiać,

 tak żeby stało się to naszym stylem życia. 

Jesteśmy uczniami Jezusa, starajmy się Go więc naśladować

 – On jest miłością.Przenikasz i znasz mnie, Panie. 

Widzisz moje serce, życie i czyny. 

Naucz mnie skrytości i pokory.
 


ŚRODA 16 VI 202r.

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia

Zapraszamy na wspólną modlitwę serca. 

Dzisiaj mija trzy miesiące kiedy Kacperek 

odszedł od nas  do Nieba  .