środa, 2 czerwca 2021

Dar z Siebie

 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

03 VI 2021 r.   W czwartek Uroczystość Bożego Ciała .

Msze św. z adoracją Najśw.  Sakramentu bez procesji

o godz. 7 30 , 9 00 , 1100 i 16 00

W tym dniu oddajmy cześć i uwielbienie Bogu

za dar Eucharystii i Komunii św.


Ty przemienisz się we Mnie

Eucharystia to sakrament miłości, sakrament Boga z nami. 
Sam Chrystus powiedział św. Augustynowi: 
„Nie będziesz mnie przyjmował jak pokarm cielesny, 
ale to ty będziesz przemieniał się we Mnie”. 
I tak się dzieje. 
Jezus jednoczy się z nami, przemienia nas w siebie, 
kiedy adorujmy Go w Najświętszym 
Sakramencie i przyjmujemy w Komunii Świętej. 
Święty Jan Maria Vianney każdego dnia stawał 
przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. 
To było dla niego siłą. 
Dla św. Jana Pawła II codzienna adoracja była punktem
 wyjścia do podejmowania wielu ważnych spraw i decyzji. 
Święta Matka Teresa z Kalkuty adorowała Pana Jezusa, 
zanim wyszła na ulice, 
by pochylać się nad biednymi. 
A jakie miejsce zajmuje Chrystus w moim życiu?
 Ile czasu Mu poświęcam? 
Czy nawiedzam Najświętszy Sakrament? 
Otwórzmy się na dar Ciała i Krwi Chrystusa. 
A wtedy nie zagubimy się w życiu.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.