sobota, 6 stycznia 2018

Intencje Mszy Św.


NIEDZIELA   ADORACJI

03 VII 2022 r.

8 00 + Franciszkę Stefana Jarosława Wypych

11 00 Za Parafian :

+Stanisława 30 r. śm Mariannę Bardeli Marię Makles 

16 00 O zdrowie i bł. Boże dla Alexa Kapuścik w1 r. urodzin


PONIEDZIAŁEK 04 VII 2022 r.

17 00 + Piotra Jaworskiego 


WTOREK 05 VII 2022 r.

7 00 + Stanisława Leszczyńskiego


ŚRODA 06 VII 2022 r.

17 00 + Mariana Całus w 1 r. śm.


CZWARTEK 07 VII 2022 r.

7 00 +Helenę Klecha 


PIĄTEK 08 VII 2022 r.

17 00 +Krystynę Majewską


SOBOTA 09 VII 2022 r.

17 00 + Reginę Bolesława Serwińskich 


NIEDZIELA 10 VII 2022 r.

8 00 + Leokadię Zygmunta Kleszcz Annę Jana Tłoczek

11 00 Za Parafian :

O zdrowie i bł. Boże dla Anety w 50 r. urodzin

+Zdzisława 1 r. śm. Janinę 3 r. śm. Stefanowskich

Halinę Mariana Mariannę Piotra Stefanowskich

16 00 +Stanisława Władysławę Figlus Alicję Zdzisława Kałużnych

Władysława Janinę Stanisława Gertrudę

Rogaczewskich Romana Dyla