sobota, 6 stycznia 2018

Intencje Mszy Św.


  INTENCJE MSZALNE
  Dyżur :  Ks. Mariusz  

   

  W naszej Świątyni Fatimskiej podczas Mszy św. 

  może znajdować się 100 osób .   NIEDZIELA  25   X   2020 r.

  7 30  +  Zygmunta 9 r. śm. Stefanię Noszczyk

  9  00  + Tadeusza Wirus z im.

  + Annę r. śm. Czesława Lucjana Karola Pataczów

  11 00 ZA PARAFIAN :

  O zdrowie i bł. Boże dla Zdzisławy i Henryka w 50 r. ślubu od dzieci z rodz.

  16 00 + Annę Nurkowską 7 r. śm. od męża i dzieci

   

  PONIEDZIAŁEK  26   X   2020 r.

  17 00 + Stanisławę 36 r. śm. Rokosa zm. z r. Rokosa i Kotarskich

  + Anielę Mońka od koleżanek  

   

  WTOREK  27  X  2020 r.

  17 00 + Wawrzyńca Krupa zm. z r. Krupów i Pietrasów

  +Stanisławę Poliszewską od ucz. Pogrzebu

   

    ŚRODA  28  X  2020 r.

  17 00 + Józefa 18 r. śm. Zofię Czesława Przymęckich

  + Domicelę Mieczysława Bator od Zbigniewa i Elżbiety Grot

   

  CZWARTEK    29   X   2020 r. 

  17 00 + Tadeusza Kupczyk z r. im. 

  +Teresę Zbrożek od Anny Zbrożek z rodz.

   

   PIĄTEK  30   X   2020 r.

  17 00 + Romana Dyla od Krystyny Andrzeja Zuchowskich

  +Mariusza Worwąg od Waldemara i Teresy z rodz.

   

    SOBOTA   31   X   2020 r. 

  17 00 +Elizę Leokadię Adama Ficek

  + Małgorzatę Kowalczyk od r. Januszewskich 

   

  NIEDZIELA  01 XI    2020 r.

  Uroczystość Wszystkich Świętych

  7 30  Za Parafian  

  + Mariusza Worwąg od Wiesławy i Bronisława z rodz. 

  9  00  Za zmarłych polecanych  w modlitwach oktawalnych

  + Roberta Tukajskiego od chrześniaka Damiana z Patrycją