sobota, 20 stycznia 2018

Tydzień modlitw o jedność

Boże obdarz Kościół swój jednością i pokojem .


NIEDZIELA 21 STYCZNIA 2018 R.

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” to pierwsze słowa Jezusa w Ewangelii św. Marka. Streszczają one misję Jezusa, wyrażają to, do czego chciałby zaprosić każdego człowieka. Dla rozwoju wiary i pogłębiania życia duchowego konieczne jest nieustanne nawracanie się.
Nawracanie się i rozwój wiary to proces, który dokonuje się przez całe życie.
W nawróceniu chodzi o to, aby pójść za Chrystusem wyraźniej, bliżej, bardziej zdecydowanie.
Jest ono dziełem wiary w Jezusa.
Wtedy nie twoje ambicje i wysiłki sprawią, że staniesz się rybakiem ludzi, lecz uczyni to On – Chrystus.