sobota, 27 stycznia 2018

„ Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie „


Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie „ 

Niedziela 28 stycznia 2018 r.  

 
W Starym Testamencie lud Izraela lękał się słuchać
 Boga na Horebie, dlatego Bóg powołał proroków,
 aby głosili Jego słowo. 
W Nowym zaś On sam przemawia do ludzkich serc 
przez swego Syna; wcielone Słowo. 
Jest to nowa nauka z mocą, głoszona przez Tego, 
który ma władzę, niosąca światło wolność
 uwięzionym w niewoli grzechu. 
Otwórzmy dziś na nią nasze serca, abyśmy mogli doświadczyć zbawienia od zła oraz nowego życia w wolności dzieci Bożych.