sobota, 6 stycznia 2018

Wspólnoty


Modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.


Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej - Tobie zawierzamy nasze rodziny. 
 
Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, 
na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem
 nowych i świętych powołań. 
Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych 
prawe sumienie i wolną wolę, 
aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania.
 
 Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, 
z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, 
uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, 
który za nas wydał samego siebie. Amen. 
 
 
 
 1.DRUŻYNA FATIMSKA

2.CARITAS PARAFIALNA

3.KATOLICKIE STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

(MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA ORAZ  KL. VII SP )

4.DZIECI FATIMSKIE   KL. III SP

5.ŻYWE RÓŻE

6.LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

7.ZESPOŁY MUZYCZNE  2

8.CZCICIELE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

9.CZCICIELE ŚW. OJCA PIO

10.WSPÓLNOTA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

11.WSPÓLNOTA PRZEDSZKOLA IM.JANA BRZECHWY

12 STOWARZYSZENIE BRACI GÓRNIKÓW Z KŁOBUCKA

13 . DRUŻYNA BUDOWY ŚWIĄTYNI FATIMSKIEJ