niedziela, 7 stycznia 2018

Niedziela adoracji

Niedziela Chrztu Pańskiego

7 STYCZNIA 2018

NIEDZIELA ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU


Chrzest Jezusa oznacza Jego ujawnienie się przed światem, początek publicznej misji.
Jest to też znak namaszczenia Duchem Świętym,
które miało się stać udziałem wszystkich ochrzczonych w Jego imię.
Syn Boży staje w tłumie grzeszników, solidarny z nimi, gotowy dzielić ich los.
Dzięki Niemu ci sami grzesznicy mocą Ducha stają się synami i córkami Boga,
podobnymi do Niego, wyzwolonymi od zła.