sobota, 30 stycznia 2021

Słowo Boże


Słowo, które daje wolność "

Niedziela 31 stycznia 2021 r.  Słowo człowieka różni się od słowa, które wypowiada Jezus. 
Słowo Jezusa ma moc, daje człowiekowi wolność, szczęście. 
Pozwala dojść do prawdy o nas samych. 
 Kiedy głosimy słowo Jezusa, to ono zmienia świat i czyni go lepszym. 
Jako chrześcijanie każdego dnia powinniśmy czytać Pismo Święte. 
Jednak znajomość Biblii to nie tylko kwestia wiedzy, 
to znajomość Słowa, które ma moc. 
Słowo Jezusa jest ratunkiem w trudnych chwilach. 
To słowo „czyta” moje serce, czyta mnie od środka. 
Ono uwalnia od zła. Daje wolność.

Panie, przeniknij mnie Twoim słowem.
 Niech ono stanie się dla mnie źródłem mocy w trudnych
 chwilach życia, niech obdarzy mnie wolnością.
Hej kolęda , kolęda , kolędy to czas ….


Zapraszamy na niedzielę 31  stycznia 

do Świątyni Fatimskiej

na wspólną modlitwę i kolędowanie :

Na sumę na godz. 11 00 : Rodziny z 

ul. Rómmla 2 , Rómmla 4 , Przechodnia 6środa, 27 stycznia 2021

Czerwona kartka


Nigdy nie zapominaj dobrych  dni twego życia! Czerwona kartka


Zawężenie pragnień to poważny sygnał, 

że z naszym życiem dzieje się coś złego. 

Każdy z nas rodzi się z bogactwem pragnień, ideałów i aspiracji. 

W dzieciństwie nie starcza nam nieraz dnia i nocy,

 by marzeń sobie namarzyć. 

Potem przychodzą pierwsze rozczarowania, 

bo ktoś nas zasmucił , bo życie okazało się trudne, 

bo zawiedliśmy samych siebie i innych . 

Niektórzy rezygnują wtedy ze swoich marzeń i aspiracji. 

Godzą się z tym, że umrze w nich to, co najpiękniejsze. 

Oddalają się od Boga ,

od przyjmowania sakramentów świętych .

Pojawiającą się pustkę zapełniają sztucznymi potrzebami. 

Chcą coraz więcej mieć, zamiast coraz bardziej być. 

Zaczyna się droga ku iluzji  szczęścia - fałszywa droga .

Dramat zaczyna się wtedy, 

gdy ktoś pragnie już tylko łatwych pieniędzy, 

rozładowania złości czy namiętności ,

 sięgnięcia po papierosa, alkohol, narkotyk. 

Prowadzi to do cierpienia i śmierci. 

Ratunkiem jest wtedy odzyskanie

 pozytywnych pragnień i szlachetnych ideałów.sobota, 23 stycznia 2021

Słowo Boże


 NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO I SOLIDARNOŚCI 

Z CHORWACJĄ

NIEDZIELA 24 I 2021 r. 
„Czas się wypełnił”

Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. 

Otrzymujemy go, aby w sposób właściwy przejść przez życie. 

Czas jest darem trudnym i wymagającym. 

Jest on nam zadany. 

Dlatego nie wystarczy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze. 

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wypowiada słowa:

 „Czas się wypełnił”. 

Te słowa zapisał też w swoich Notatkach osobistych 

św. Jan Paweł II. 

Przypominają nam one, że musimy ciągle podejmować 

wysiłek nad zmianą własnego życia. 

Odpowiedzmy więc na wezwanie Jezusa:

 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,

pamiętając, że czas został nam dany dla naszego nawrócenia

ku Bogu , ku dobru  .Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia podejmować wysiłek

 nad zmianą swojego życia.


Hej kolęda , kolęda , kolędy to czas ….


Zapraszamy na niedzielę 24  stycznia 

do Świątyni Fatimskiej

na wspólną modlitwę i kolędowanie :

Na sumę na godz. 11 00 : Rodziny z 

ul. 11-Listopada 18 ,  Rómmla 6 ,  Rómmla 8 

I popołudniu na Msze św. na godz. 16 00

Rodziny z ulic : 

Rómmla 10 , Przechodniej 2, Przechodniej 4


poniedziałek, 18 stycznia 2021

Jedność

" Boże, obdarz Kościół swój jednością i pokojem ."

 


„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem 

będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku 

między 18 a 25 stycznia. 

To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się 

na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, 

konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

piątek, 15 stycznia 2021

Mesjasz

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę."

Niedziela 17 I 2021 r.  


Jezus chce się z nami spotkać

„Czego szukacie?”. 

Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. 

Pan przechodzi obok mnie i pyta: 

Czy chcesz spotkać się ze Mną? 

Dzisiaj Jezus chce się ze mną spotkać. 

Chce uczynić lepszym moje życie. 

Jednocześnie pragnie, by mój wybór był dobrowolny, świadomy. 

Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się osobowa, głęboka. 

Abraham Joshua Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, 

uważał, że cała Biblia jest zapisem tej prawdy,

 iż Bóg szuka człowieka. 

Jednak czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i czy umiem

 odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim życiem? 

Święty Jan od Krzyża modlił się:

 „O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, 

gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? 

Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz 

na spotkanie tych, którzy Cię szukają!”.Panie Jezu, każdego dnia pragnę

 spotykać się z Tobą – moim Mesjaszem.
Hej kolęda , kolęda , kolędy to czas ….


Zapraszamy na niedzielę 17 stycznia 

do Świątyni Fatimskiej

na wspólną modlitwę i kolędowanie :

Na sumę na godz. 11 00 : .

Rodziny z ulic : Czarnieckiego ,  Sobisia  ,

Rómmla 1 A, 1 B oraz przyjaciół fatimskiej Parafii

I popołudniu na Msze św. na godz. 16 00

Rodziny z ulic : Prusa , Reymonta , Nałkowskiej ,

Kasprowicza ,Wyspiańskiego 

ul. Rómmla 3, 5, 7


środa, 13 stycznia 2021

Fatima

 DZIEŃ FATIMSKI  

13 I 2021 r. 


W środę 13 stycznia Dzień Fatimski

Uroczysta Eucharystia ze Słowem Bożym

ku czci NMP Fatimskiej o godz. 17 00 .

Zapraszamy . 


Reżyser

Główny reżyser ludzkiego życia


Jest wielu ludzi, którzy chcą uczyć nas gry w życie. 

Najchętniej próbują robić to ci, 

którzy sami nie radzą sobie z własnym życiem, 

np. znerwicowani wychowawcy, rozwiedzeni eksperci od  życia , 

ścigani przez policję politycy czy 

też palący papierosy profilaktycy uzależnień. 

Tymczasem prawdziwym mistrzem ludzkiego życia jest Bóg,

 który nas kocha i który - jako jedyny - ma zawsze rację w tym,

 co do nas mówi i co nam proponuje. 

Więź z Bogiem to podstawowy warunek wygrania życia. 

To modlitwa , przyjmowanie sakramentów świętych ,

spowiedź święta , uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej ,

uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego  .

Istnieje jednak niebezpieczeństwo zadowolenia się 

pozornym kontaktem z Bogiem, 

albo jakąś karykaturą religijności.

 Człowiek potrafi bowiem stwarzać sobie "boga" 

na obraz i podobieństwo własnych potrzeb czy lęków. 

Dojrzała religijność to nie ucieczka od życia, 

ani zastępowanie życia naiwną pobożnością. 

To osobista przyjaźń z tym, 

który uczy nas sztuki życia w miłości i przyjaźni .

Miłość Boga i człowieka .

Innej drogi nie ma .  wtorek, 12 stycznia 2021

Człowiek

 Prawdziwa ekologia


Panuje obecnie moda na ochronę środowiska, 

a jednocześnie niemal nikt nie protestuje 

przeciwko zaśmiecaniu człowieka. 

Tymczasem nic nam nie pomoże to, 

że oddychamy czystym powietrzem 

czy że pływamy w czystym jeziorze, 

jeśli my sami jesteśmy w środku zaśmieceni 

poprzez toksyczne bodźce, 

przeżycia czy substancje,

 np. agresje  i nienawiść, 

przez zazdrość i przemoc,

 naiwne przekonania i okrutne ideologie .

 Prawdziwa ekologia zaczyna się od ochrony człowieka,

 aby żywił się zdrową żywnością, 

aby karmił się miłością i przyjaźnią, 

dobrem i pięknem, szlachetnością i pogodą Ducha .

sobota, 9 stycznia 2021

Chrzest św.

 

«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata». .

Niedziela Chrztu Pańskiego  

10 I 2021 r.  Moja chrześcijańska tożsamość

Pierwszą z ustanowionych przez św. Jana Pawła II 

różańcowych tajemnic światła, 

poświęconych działalności publicznej Jezusa, 

jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie,

 po którym została potwierdzona tożsamość Jezusa:

 „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. 

Chrzest jest również znakiem naszej tożsamości – mówi, 

że należymy do Chrystusa. 

Data przyjęcia sakramentu chrztu świętego 

jest jedną z najważniejszych dat naszego życia. 

Czy znam datę swojego chrztu? 

Czy żyję jak chrześcijanin? 

Warto w święto Chrztu Pańskiego zadać sobie pytanie: 

Czy moja rodzina jest środowiskiem wiary, 

miejscem, gdzie moja wiara się pogłębia?Duchu Święty, 

umacniaj mnie swoimi darami każdego dnia,

 abym był wierny przyrzeczeniom chrzcielnym.


Hej kolęda , kolęda , kolędy to czas ….

Rozpoczęliśmy kolędowanie w naszej Rodzinie Fatimskiej ,

w innej formie ze względu na pandemie.

Zapraszamy na niedzielę 10 stycznia 

do Świątyni Fatimskiej

na wspólną modlitwę i kolędowanie :

Na sumę na godz. 11 00 : .

Rodziny z ulic :

ul. Żółkiewskiego , Tuwima , Leśmiana , Poświatowskiej .

I popołudniu na Msze św. na godz. 16 00

Rodziny z ul. Andersa , Kochanowskiego ,

Konwaliowej , Różanej , Rómmla 33 , 33 A , 33 B .