wtorek, 5 stycznia 2021

Dzieło Fatimskie

 NASZE WSPÓLNE DZIEŁO FATIMSKIE 

WITRAŻE 

Kaplica św. Pastuszków z Fatimy 

" Przedpogrzebowa "  

Witraż : Ukrzyżowanie Chrystusa    Świątynia Fatimska 

Witraż :

 Tajemnica radosna różańca św.

BOŻE NARODZENIE  Wykonawca witraży w naszym Dziele Fatimskim 

" Konserwacja Dzieł Sztuki "

Dominik Przebinda 

Czechowice -Dziedzice  
Jak powstaje witraż  ?


Według szkiców i projektów w małej skali

 wykonuje się tzw. karton w skali 1:1.


Z kartonu odrysowuje się na kalkę techniczną linie,

 które wyznaczać będą podziały szkła, 

a więc jednocześnie rysunek linii ołowiu. 

Potem przez kalkę ołówkową przenosi się

 te linie na brystol,

 numerując jednocześnie w celu 

późniejszej identyfikacji 

każdą z przerysowywanych części. 

Po rozcięciu brystolu stanowić one będą szablony,

 według których wycięte będą części szklane.


Następnym, szczególnie istotnym etapem,

 jest ustalenie ogólnej kolorystyki, 

podjęcie decyzji co do koloru szkła z którego

 ma zostać 

wycięta każda z części. 

Szkło używane w witrażu barwione jest w hucie i,

 jak to miało miejsce w przeszłości, 

robione ręcznie według specjalnych receptur, 

dzięki czemu uzyskuje pożądaną fakturę i przejrzystość.


Wycięte według szablonów kawałki barwnego szkła 

przykleja się roztopionym woskiem do tafli szkła okiennego,

po ułożeniu każdego na swoim miejscu. 

Umożliwia to umieszczenie części witrażu

na podświetlonych sztalugach do malowania.


Maluje się ciemną farbą zawierającą 

szkliwo i tlenki metali,

 która w zależności od tego jak 

jest grubo nałożona 

na powierzchnię szkła daje lekki laserunek

 lub pełne krycie. 

Malowanie witrażu polega na przysłanianiu 

farbą partii szkła 

czego skutkiem jest odcięcie 

lub modyfikowanie światła 

przechodzącego przez witraż. 

Najczęściej proces malowania 

powtarzany jest kilkakrotnie,

 z każdorazowym wypalaniem po malowaniu. 

Wypala się w temperaturze ok. 650oC, 

w celu trwałego wtopienia farby w szkło.


Następnie poszczególne części scala się za pomocą

ołowianych dwuteowników, spajanych cyną.

Czas potrzebny do wykonania odpowiedniego 

modelu witraża to od 3 do 6 miesięcy . 


Kolejnym witrażem w naszej Świątyni Fatimskiej 

będzie  : Tajemnica światła różańca św. 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie .

Realizacja projektu  grudzień 2021  .