środa, 13 stycznia 2021

Reżyser

Główny reżyser ludzkiego życia


Jest wielu ludzi, którzy chcą uczyć nas gry w życie. 

Najchętniej próbują robić to ci, 

którzy sami nie radzą sobie z własnym życiem, 

np. znerwicowani wychowawcy, rozwiedzeni eksperci od  życia , 

ścigani przez policję politycy czy 

też palący papierosy profilaktycy uzależnień. 

Tymczasem prawdziwym mistrzem ludzkiego życia jest Bóg,

 który nas kocha i który - jako jedyny - ma zawsze rację w tym,

 co do nas mówi i co nam proponuje. 

Więź z Bogiem to podstawowy warunek wygrania życia. 

To modlitwa , przyjmowanie sakramentów świętych ,

spowiedź święta , uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej ,

uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego  .

Istnieje jednak niebezpieczeństwo zadowolenia się 

pozornym kontaktem z Bogiem, 

albo jakąś karykaturą religijności.

 Człowiek potrafi bowiem stwarzać sobie "boga" 

na obraz i podobieństwo własnych potrzeb czy lęków. 

Dojrzała religijność to nie ucieczka od życia, 

ani zastępowanie życia naiwną pobożnością. 

To osobista przyjaźń z tym, 

który uczy nas sztuki życia w miłości i przyjaźni .

Miłość Boga i człowieka .

Innej drogi nie ma .