sobota, 23 stycznia 2021

Słowo Boże


 NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO I SOLIDARNOŚCI 

Z CHORWACJĄ

NIEDZIELA 24 I 2021 r. 
„Czas się wypełnił”

Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. 

Otrzymujemy go, aby w sposób właściwy przejść przez życie. 

Czas jest darem trudnym i wymagającym. 

Jest on nam zadany. 

Dlatego nie wystarczy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze. 

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wypowiada słowa:

 „Czas się wypełnił”. 

Te słowa zapisał też w swoich Notatkach osobistych 

św. Jan Paweł II. 

Przypominają nam one, że musimy ciągle podejmować 

wysiłek nad zmianą własnego życia. 

Odpowiedzmy więc na wezwanie Jezusa:

 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,

pamiętając, że czas został nam dany dla naszego nawrócenia

ku Bogu , ku dobru  .Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia podejmować wysiłek

 nad zmianą swojego życia.


Hej kolęda , kolęda , kolędy to czas ….


Zapraszamy na niedzielę 24  stycznia 

do Świątyni Fatimskiej

na wspólną modlitwę i kolędowanie :

Na sumę na godz. 11 00 : Rodziny z 

ul. 11-Listopada 18 ,  Rómmla 6 ,  Rómmla 8 

I popołudniu na Msze św. na godz. 16 00

Rodziny z ulic : 

Rómmla 10 , Przechodniej 2, Przechodniej 4