piątek, 28 lutego 2020

I Niedziela III 2020


Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. „

Niedziela Adoracji  01 III 2020 r.  
Po chrzcie w Jordanie, gdzie Jezus usłyszał, 
że jest umiłowanym synem Ojca, Duch wyprowadził Go na pustynię. 
Tam Jezus pościł czterdzieści dni i był kuszony przez Złego. 
Pokusy dotyczyły tożsamości Jezusa. 
Szatan trzy razy powtarzał: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. 
I właśnie opierając się na tożsamości, 
czyli świadomości miłości Ojca ku sobie, 
Jezus pokonał pokusy. 
Jezus uczy nas, że im bardziej poznajemy,
 kim jesteśmy w oczach Boga, tym bardziej stajemy się 
wolni i zło przestaje być atrakcyjne.

Jezu, proszę, kiedy jestem kuszony,
 walcz razem ze mną i zwyciężaj we mnie. 
 
 

wtorek, 25 lutego 2020

Wielki Post

"Zło dobrem zwyciężaj"

Środa Popielcowa 26 II 2020 r.  


Msze św. z obrzędem posypania popiołem
o godz. 9 00 i 17 00 .


 Wielki Post to czas szczególnej łaski powrotu do 
głębokiej i osobistej relacji z Bogiem. 
Jezus zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie dla pochwał, 
ale biorąc przykład z Niego, 
wszystko czynili dla Ojca, 
który zna najgłębsze pragnienia i motywacje serca każdego z nas. 
W tym budowaniu relacji z Bogiem pomagają nam 
trzy filary życia duchowego: 
modlitwa, post i jałmużna. 
Znajdź dziś chwilę czasu i pomyśl, 
co w tym Wielkim Poście będzie twoją modlitwą, postem i jałmużną
 – konkretnym darem miłości.

Jezu, daj mi, proszę, poznać dobroć Ojca,
 który z miłością patrzy w moje serce. 

 

piątek, 21 lutego 2020

Miłość


" Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia."

Niedziela 23 II 2020 r.   Zło można zatrzymać tylko dobrem .

Jezus pokazuje nam, że wybór zemsty czy nienawiści
 nie jest właściwym rozwiązaniem.
 Może dać chwilową ulgę zranionej ambicji, 
lecz zaplątuje serce człowieka w sieć coraz dotkliwszego 
zła i chęci odwetu. 
Potrzeba wielkiej odwagi i wewnętrznej siły,
 aby przerwać spiralę zła, zemsty i przemocy, 
aby być ich ostatnim ogniwem, 
które już nie odpowiada tym samym, lecz modlitwą,
przebaczeniem, darem z siebie. 
To wcale nie oznacza, że mamy 
godzić się na krzywdę i przemoc. 
Możemy się bronić oraz stawiać granice, 
ale nie odpłacać tym samym, 
tylko mieć serce otwarte na przebaczenie i pojednanie.

Jezu, chcę uczyć się od Ciebie, 
że drugi policzek nadstawia się
 nie po kolejne uderzenie, 
lecz w gotowości przyjęcia pocałunku przebaczenia. 

czwartek, 20 lutego 2020

Pastuszkowie

LITURGICZNE WSPOMNIENIE
 ŚW. PASTUSZKÓW Z FATIMY .

20 II 2020 r.  Modlitwa
Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz

 pokornych spraw abyśmy, naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, 
w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa…

piątek, 14 lutego 2020

Dzień Pański


"Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego."

Niedziela 16 II 2020 r.  


Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, 
którzy odrzucają Boże przykazania twierdząc, 
iż nie cierpią ograniczeń, że kochają wolność. 
Gdyby pojęli tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, 
że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, 
by Jego dzieciom stała się krzywda. 
Ale człowiek jest wolny i może wybierać. 
Jak to czynić, by potem nie żałować? 
Módlmy się częściej do Ducha Świętego.
 On bowiem przenika wszystko, 
nawet głębokości Boga samego.Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
 Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych,
 apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. 
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego 
Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
       Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, 
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. 
Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, 
na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, 
które znosił dla imienia Twego. 
Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, 
jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, 
broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, 
zło dobrem zwyciężając.
       Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, 
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,
 u Niej szukając pomocy w obronie wiary
 Chrystusowej i wolności Narodu. 
Ojcze nieskończenie dobry, 
 uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. 

       Pokornie Cię błagam, Boże, 
udziel mi za wstawiennictwem
 Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski,
 o którą Cię teraz szczególnie proszę... 


poniedziałek, 10 lutego 2020

Być dobrym człowiekiem


"  By czynić dobrze..."

 "... By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi,
 cierpliwie znosić wszystkie niedostatki, 
nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać ...
 ... Kto wie, że jest kochany kocha. 
A kto jest kochany otrzyma wszystko od młodzieży ..." 

 "...Ten kto jest pokorny i kochający, 
będzie zawsze kochany przez wszystkich,
 przez Boga i przez ludzi ...
... Kto chce pracować owocnie musi mieć 
w sercu miłość,  a w pracy cierpliwość ..."

sobota, 8 lutego 2020

Zakrystia w Świątyni Fatimskiej

MEBLE SAKRALNE 
W ZAKRYSTII KOŚCIOŁA FATIMSKIEGO 
I W POMIESZCZENIU DLA LITURGICZNEJ 
SŁUŻBY OŁTARZA 

06  LUTY 2020 Liturgiczna Służba Ołtarza  ZAKRYSTIA FATIMSKA