poniedziałek, 10 lutego 2020

Być dobrym człowiekiem


"  By czynić dobrze..."

 "... By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi,
 cierpliwie znosić wszystkie niedostatki, 
nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać ...
 ... Kto wie, że jest kochany kocha. 
A kto jest kochany otrzyma wszystko od młodzieży ..." 

 "...Ten kto jest pokorny i kochający, 
będzie zawsze kochany przez wszystkich,
 przez Boga i przez ludzi ...
... Kto chce pracować owocnie musi mieć 
w sercu miłość,  a w pracy cierpliwość ..."